SAFU objavio tri IPA natječaja

Autor: Poslovni.hr , 12. svibanj 2014. u 22:00
Borba protiv korupcije predmet je natječaja

Rok prijave na natječaje je 27. lipnja 2014. godine.

Zagreb Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) objavio tri natječaja za OCD u okviru programa IPA komponenta: ''Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija'' za 2012. Rok prijave na natječaje je 27. lipnja 2014. godine.

Prvi natječaj

Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama kroz afirmiranje organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera u poticanju filantropskih inicijativa na lokalnoj razini, razvoj više-sektorskih partnerstava i promicanju individualne i korporativne filantropije u Republici Hrvatskoj. 

Drugi natječaj

Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima za aktivnosti koje će dodatno osnažiti kapacitete i uključenost organizacija za civilno društvo u aktivnoj suradnji s javnim institucijama u području odgovornog upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima. 

Treći natječaj

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava kroz afirmiranje organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera u osiguranju dosljednog ostvarivanja ljudskih prava i izgradnju mreže organizacija civilnog društva, kao i među-sektorske suradnje radi pomoći ranjivim skupinama u pristupu ljudskim pravima u Hrvatskoj.  

Komentirajte prvi

New Report

Close