Uz stare, dolaze novi izazovi, ali fokus mora ostati dugoročan

Autor: Daniel Matić , 09. prosinac 2021. u 22:00
Foto: PD

Inflacija je jedan od novih izazova za 2022. dok istodobno ostajemo u okruženju niskih kamatnih stopa koje je za nas izazovno već duže vrijeme.

Od izbijanja pandemije i pojave korona virusa nisu prošle ni dvije godine, a naši životi i uvjeti poslovanja u tom kratkom vremenu značajno su se promijenili. Tim novim okolnostima i uvjetima Allianz se prilagodio brzo i uspješno, kao što smo u toj neočekivanoj i novoj situaciji izvrsno reagirali na potrese.

Potvrdili smo da smo spremni i znamo reagirati i u kriznim, izvanrednim situacijama, a kao što se to, uostalom, od nas i očekuje.  Prilagođavati se nastavljamo i dalje, i mi i cjelokupna industrija osiguranja, jer pandemija je i dalje prisutna i ostaje jedan od bitnih faktora koji utječu i na poslovanje i na život. Prilagodbe i promjene od svih nas traže i ubrzane klimatske promjene koje nam donose rast temperatura, suše, požare, poplave…, kao i novi trendovi na tržištu.

Inflacija je jedan od novih izazova za 2022. dok istodobno ostajemo u okruženju niskih kamatnih stopa koje je za nas izazovno već duže vrijeme. Za industriju osiguranja slijede i nove prilagodbe regulatornom okviru, ali i očekivanom uvođenju eura početkom 2023.

Stoga je jasno da su agilnost i sposobnost brzih reakcija i prilagodi promjenama imperativ i preduvjet uspješnosti i za nas kao i za sve druge industrije. To postaje nova norma. Kao i digitalizacija i uvođenje tehnoloških inovacija. Allianz kao jedan od predvodnika digitalizacije u hrvatskoj industriji osiguranja na tome kontinuirano radi već niz godina. Koristi su obostrane i za naše poslovanje i za klijente koji imaju jednostavniji pristup uslugama.

Tako danas, primjerice, po prijavi štete online, naši klijenti mogu cjelokupan proces obrade odštetnog zahtjeva u svim fazama pratiti u realnom vremenu. Sve što radimo, sve inovacije koje uvodimo, usmjerene su na poboljšanje korisničkog iskustva. Klijenti su u središtu svih naših inicijativa pa je iz takvog pristupa proizašla i simplifikacija naših proizvoda. Želimo ih približiti klijentima, omogućiti im da bolje razumiju naše proizvode i lakše odaberu ono što treba njima, njihovim potrebama i životnim stilovima.

Iako su potresi i prirodne nepogodne povećali interes za osiguranjima, Hrvatska u usporedbi s razvijenijim zemljama još uvijek značajno zaostaje po visinama premija i udjelu u BDP-u. Da bismo smanjili taj zaostatak uz već spomenutu simplifikaciju proizvoda važno je da i u sljedećoj, ali i u narednim godinama, zajedno s drugim dionicima financijskog sektora, nastavimo raditi na edukaciji potrošača.

Istodobno trebamo nastaviti ulagati u edukacije i razvoj prodajnih agenata. Prodajni agenti, naime, i uz ubrzanu digitalizaciju i dalje imaju ključnu ulogu u prodaji osiguranja – klijenti još uvijek istražuju on line, a kupnju i dalje preferiraju zaključiti uživo.

Konačno, važno je i ovdje napomenuti da je za osiguranje uz prilagodbe trenutačnim okolnostima iznimno važno nikada ne gubiti dugoročnu perspektivu. Naš pogled nikada ne smije biti usmjeren samo na sadašnjost već i na budućnost i na predviđanje onoga što nam ona donosi.

Danas dajemo obećanja koja moramo moći ispuniti i za 10, 20 ili 30 godina neovisno o tome što će se u međuvremenu događati.  Naša obećanja moraju biti odgovor na potrebe naših klijenata i danas i sutra i za nekoliko desetljeća.

Daniel Matić, predsjednik Uprave Allianza

Komentirajte prvi

New Report

Close