Svijet novca
PROMO

Utjecaj osiguranja benefita zaposlenika na ESG kriterije

Zašto je ESG ocjena kompanije važna za reputaciju i dugoročnu održivost pojašnjava Antonia Filipović, Head of employees benefits insurance u Marsh HRVATSKA

Promo
27. srpanj 2023. u 22:00
Antonia Filipović/PD

Izvještavanje o ESG kriterijima kroz nekoliko godina postat će obveza za kompanije. Međutim, već sada njihova primjena pozitivno djeluje na reputaciju određene kompanije. Kako Marsh McLennan shvaća ESG kriterije govori Antonia Filipović, Head of employees benefits insurance.

ESG je postao vruća tema i dio svakodnevnih razgovora u poslovnoj zajednici. Kako se vi u Marsh McLennan nosite s time i jeste li se uskladili?

ESG kriteriji postali su ključni faktor u procjeni uspješnosti i vrijednosti tvrtki. Teško je ignorirati činjenicu da su održivost i društvena odgovornost postale imperativi za dugoročni uspjeh tvrtki.

U današnjem poslovnom svijetu, sve veći naglasak stavlja se na održivost i društvenu odgovornost poslovanja. Primjena ESG kriterija ima značajan utjecaj na reputaciju kompanije, vrijednost brenda i financijske performanse.

Naše matično društvo Marsh McLennan vodeća je svjetska tvrtka za profesionalne usluge u područjima rizika, strategije i ljudi. Naših više od 85.000 kolega savjetuje klijente u 130 zemalja. S godišnjim prihodom od preko 20 milijardi dolara, pomažemo klijentima da se snađu u sve dinamičnijem i složenijem okruženju kroz četiri vodeće tvrtke na tržištu.

Marsh broker u osiguranju i savjetnik za rizike, Guy Carpenter tvrtka za strategije kapitala i reosiguranje, Oliver Wyman tvrtka za konzultacije o strategiji poslovanja i brandu, te Mercer za savjetovanje i rješenja za zdravlje, ljudske resurse i karijeru s kojom mi u Marsh Hrvatska usko surađujemo po pitanju neosigurljivih benefita za zaposlenike.

Osvrnula bih se prije svega kako smo mi u Marsh Mc Lennan grupaciji prvi izvještaj za ESG dostavili 2020., a isti se do danas znatno promijenio. Uzimamo u obzir stajališta i viđenja svih naših dioničara, kolega i klijenata, ali i zajednice u kojoj živimo i radimo. ESG je temelj našeg identiteta i načina na koji se prikazujemo našim klijentima i zajednicama na koje utječemo.

Službeno smo integrirali okolišne, društvene i upravljačke čimbenike u naše procese donošenja odluka od 2008. i vjerujemo da transparentno i dosljedno objavljivanje omogućuje bolje informirane poslovne i investicijske odluke.

ESG ocjena kompanije postala je važan pokazatelj njezine sposobnosti da ravnotežno postiže ciljeve profitabilnosti i društvene koristi. U tom kontekstu, odjel ljudskih resursa (HR) igra ključnu ulogu u utjecanju na bolju ESG ocjenu kompanije u pojedinim ESG segmentima.

85

tisuća zaposlenika Marsh McLennana savjetuje klijente u 130 država svijeta

Kako ste implementirali E dio (Environmental)?

U odjelu ljudskih resursa na globalnoj razini promoviramo održivost i zaštitu okoliša unutar organizacije. Kroz implementaciju programa za smanjenje potrošnje energije, recikliranje i održivu nabavu, smanjujemo negativni utjecaj kompanije na okoliš.

Također, promovirajući svijest o važnosti zaštite okoliša među zaposlenicima, potičemo angažman zaposlenika u održivim inicijativama.

A što je sa Segmentom društvenog utjecaja (Social)?

Mi u Marsh McLennan provodimo politiku raznolikog i inkluzivnog radnog okruženja. Poticanje ravnopravnosti, nediskriminacije i pružanje jednakih prilika za sve zaposlenike pomaže u izgradnji pozitivnog društvenog utjecaja kompanije. Podržavamo volonterske aktivnosti i društveno odgovorne projekte, osnažujući zaposlenike da budu aktivni članovi zajednice.

Ovdje sam posebno ponosna na činjenicu i nedavnu inicijativu kolege iz odjela za benefite djelatnika Marsh Hrvatska koji je organizirao volontersku akciju pomoći centru za djecu s poteškoćama u razvoju. Obzirom da su se kolege odazvale u velikom broju i to u svoje slobodno vrijeme, nagrađeni su slobodnim danom.

Recite nam nešto i o Segmentu upravljanja (Governance).

Transparentno upravljanje ključno je za povjerenje dioničara, investitora i drugih dionika. HR odjel ima ulogu u osiguravanju usklađenosti s pravnim propisima, pružajući podršku u upravljanju rizicima, etici poslovanja i uspostavljanju jasnih internih politika. Također, naša uprava jasno i nedvojbeno promiče transparentnost i odgovornost kroz objavljivanje informacija o različitim aspektima upravljanja kompanijom.

Ocjena

ESG ocjena kompanije postala je važan pokazatelj njezine sposobnosti da ravnotežno postiže ciljeve profitabilnosti i društvene koristi.

Kako ste integrirali ESG na raznim razinama organizacije?

HR odjel aktivno surađuje s drugim odjelima i rukovodstvom kako bi osigurao da se ESG načela ugrađuju u sve aspekte poslovanja. Kroz obuku zaposlenika o ESG temama, osiguravamo da svi razumiju važnost i koristi koje donosi usklađivanje s ESG kriterijima. Također, radimo i na uključivanju ESG ciljeva u postupak procjene performansi zaposlenika i nagrađivanje praksi koje promoviraju održivost i društvenu odgovornost.

Naša predanost ESG-u počinje unutar naše organizacije. Kada je riječ o utjecaju HR-a (ljudskih resursa) na ESG moramo istaknuti da su djelatnici Marsh Mc Lennan grupacije naša najveća snaga. Uključivanje svakog pojedinca znači više od prihvaćanja, znači pripadanje. Svaka osoba ima jedinstveno znanje i iskustvo. Pojedinačno nas čini iznimno vrijednima, ali zajedno izvanrednima i na tome posebno radimo. Nastojimo pomoći našim kolegama da postignu najbolje što mogu, osjete osjećaj pripadnosti, a da pritom svoje prioritete prema zdravlju i dobrobiti ne zanemare. Uvijek se pažnja polagala na prihvaćanje, pa tako i na prihvaćanje svijeta koji se mijenja.

Kakvo je vaše mišljenje o ESG utjecaju na reputaciju kompanije?

Svakako bi zaključila da u današnjem poslovnom okruženju ESG ocjena kompanije igra ključnu ulogu u njezinoj reputaciji i dugoročnoj održivosti. Svi mi, djelatnici imamo neospornu moć i utjecaj na poboljšanje ESG ocjene kompanije u svim segmentima – zaštiti okoliša, društvenom utjecaju i upravljanju. Kroz svoje aktivnosti i politike, putem kojih promičemo održivost, ravnopravnost i transparentnost, stvaramo vrijednost za kompaniju, zaposlenike i društvo u cjelini.

Puno je tema u kojima HR sudjeluje pa ću za kraj istaknuti još jednu nama važnu temu, a to je lakši i bolji pristup zdravstvenoj skrbi. Po pitanju dobrobiti u vezi sa zdravljem, moram istaknuti Marsh Hrvatsku jer osim izvrsne police dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za sve radnike, ugovaramo i police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, putnog zdravstvenog osiguranja, a radimo na dobrobiti vezano za mentalno zdravlje kroz radionice s aktualnim temama o stresu i organizaciji vremena.

New Report

Close