Reosiguranje je branik čovječanstva od katastrofa

Autor: PD VL native tim , 30. lipanj 2022. u 22:00
Josip Malenica/PD

Katastrofe poput uragana, poplava i potresa uvijek su reosigurane na globalnom tržištu različitim mehanizmima zaštite.

Na globalnoj razini 2021. godina bila je četvrta u povijesti najteža pogođena štetama koje proizlaze iz prirodnih katastrofa što je ponovno stavilo u fokus važnost reosiguranja, alata kojim osiguravatelji dobivaju pokriće za rizike s kojima se susreću u poslovanju. O trendovima na globalnom i domaćem tržištu reosiguranja govori Josip Malenica, senior reinsurance broker u Marsh Hrvatska.

Za koje vrste osiguranja Marsh Hrvatska kupuje reosigurateljna pokrića? Odnosno na koji način Marsh Hrvatska posreduje u poslovima osiguranja?

Marsh Hrvatska posreduje pri kupnji reosigurateljnih pokrića za osiguravajuće kuće iz Hrvatske (i regije). Kao predvodnik na tržištu u pronalasku adekvatnih reosigurateljnih rješenja za financijske rizike poput osiguranja od odgovornosti menadžera, Marsh Hrvatska se stabilnim koracima profilira kao “to go” broker za reosiguranje rizika avijacije, energetskih rizika te naravno svih ostalih vrsta re/osiguranja za koje osiguratelji trebaju reosigurateljnu podršku.

Ovakav način podrške domaćem osigurateljnim tržištu uz lokalnu prisutnost i potporu koja je čvrsto potpomognuta globalnom mrežom znanja i iskustva (više od 700 ureda u 130 država diljem svijeta) stvara jedinstven pristup reosigurateljnom lancu vrijednosti na lokalnom tržištu re/osiguranja.

Dodana vrijednost se također očituje u sinergijskom djelovanju s Guy Carpenterom, tvrtkom iz MarshMcLennan grupacije, koja se bavi isključivo poslovima reosiguranja (uglavnom treaty reosiguranjem, tj. obligatornim ugovorima reosiguranja za cjelokupan portfelj osiguratelja, dok Marsh zasada prvenstveno djeluje u sferi fakultativnog reosiguranja odnosno pojedinačnog reosiguranja za zasebne rizike).

Uzimajući u obzir sve navedeno te činjenicu da je reosiguranje najvažniji alat osigurateljima za adekvatno upravljanje rizicima, osiguratelji na lokalnim tržištima prepoznaju sigurnost i efikasnost prijenosa rizika na međunarodna reosigurateljna tržišta na ovaj sveobuhvatan način.

17

posto portfelja Marsha generirano je poslovima reosiguranja

Koliki udio portfelja poslovanja Marsha se odnosi na poslove reosiguranja?

Otprilike 17% portfelja je generirano poslovima reosiguranja, a s obzirom na aktualnu tendenciju rasta očekuje se povećanje u narednom razdoblju. Tržište osiguranja u Hrvatskoj bilježi rast te je 2021. godina završena na rekordno visokim razinama u smislu ukupne bruto premije – oko 1,55 milijardi eura (izvor: Insure.hr) što naravno ima utjecaj i na porast potražnje za reosigurateljnim pokrićima.

Koji vrste reosiguranja postoje, odnosno dostupne su na tržištu? U čemu je važnost reosiguranja?

U principu za sve vrste osiguranja postoji i moguće rješenje na reosigurateljnom tržištu. Na domaćem tržištu najzastupljenije je reosiguranje polica autoodgovornosti, imovine uključujući potresa te osiguranja od opće odgovornosti.

Ovdje se uglavnom radi o prethodno spomenutom treaty reosiguranju dok je fakultativno reosiguranje koncentrirano na financijske rizike, avijaciju, energetske rizike, specijalizirane vrste odgovornosti, pomorske rizike itd. Na kraju krajeva, Lloyd’s tržište u Londonu kao svjetsko središte osiguranja tj. reosiguranja funkcionira po principu da se uz zadovoljavajuću procjenu rizika te adekvatnu premiju reosiguranja bilo što može re/osigurati – tako je primjerice Lloyd’s izdavao police za pokriće dijelova tijela svjetskih zvijezda (ruke Keitha Richardsa, noge Davida Beckhama itd.), čak i glas Brucea Springsteena.

Zadnje navedeno je zapravo dokaz koliko je reosiguranje prožeto u svim sferama društva i planeta – ono na određen način povezuje svijet. Na konkretnijem primjeru, pokriće velikog industrijskog postrojenja u Republici Hrvatskoj je s obzirom na veličinu rizika vjerojatno reosigurano na međunarodnom tržištu reosiguranja. S obzirom na isto, postoji adekvatan risk survey tj. izvid rizika učinjen od strane međunarodnih stručnjaka za ovakve vrste poslova, bez kojeg reosiguratelji ne mogu na odgovarajući način procijeniti rizik.

Nadalje, premija koju plaća vlasnik postrojenja kao osiguranik prema osiguratelju se dalje u lancu “raspršuje” globalno na reosiguratelje iz Londona, Njemačke, Švicarske, Bermude itd. Isto tako, u slučaju štetnog događaja, sredstva za isplatu štete stižu iz svih dijelova svijeta. Globalizacija u svom najboljem ruhu! Ovo sve nam govori i o važnosti reosiguranja, o ulozi koje igra u funkcioniranju društva na svjetskoj razini.

Prva i najvažnija odlika reosiguranja je adekvatno upravljanje rizicima za lokalno tržište osiguranja. Reosiguranje je u svojoj esenciji osiguranje osiguranja – dakle kao što klijenti osiguravajućih kuća trebaju pokriće za rizike koje imaju tokom svog poslovanja i sl., tako i osiguravajuće kuće prenose rizik poslovanja na reosigurateljno tržište čime smanjuju svoju izloženost, a ujedno i omogućavaju sebi stabilno poslovanje.

Lokalni osiguratelji također imaju ograničene kapacitete u smislu iznosa do kojeg mogu uzeti određene rizike u pokriće, za što se koriste aktuarski izračuni. S druge strane, reosiguranje donosi i inovacije te razvoj lokalnih tržišta u smislu introdukcije novih re/osigurateljnih proizvoda, ekspertiza s međunarodnih tržišta itd.

Reosiguranje kao isprepletena globalna mreža transfera rizika, znanja, premije, šteta, upravljanja rizikom na koncu čini društvo u cjelini robusnijim na iznenadne događaje koji mogu uzurpirati normalan slijed društvenih i poslovnih procesa tj. čini naš svijet i nas manje fragilnim.

Da li je dosad bilo, ili je za očekivati, promjene u cijenama reosiguranja, primjerice od potresa?

S obzirom na recentne potrese u Hrvatskoj, bilo je za očekivati porast cijena reosiguranja potresa, no rizici potresa u RH su oduvijek bili procijenjeni sukladno izloženosti teritorija seizmološkim aktivnostima za što reosiguratelji imaju razvijene i složene modele procjene.

Primjerice, na globalnom nivou 2021. godina je četvrta u povijesti najteža pogođena štetama koje proizlaze iz prirodnih katastrofa što je dio razloga zašto je premijska stopa reosiguranja za prirodne katastrofe na globalnom nivou porasla 10,8% (Izvor: Guy Carpenter Global Property Catastrophe Rate-on-Line Index).

Prirodne katastrofe poput uragana, poplava, potresa itd. su u principu uvijek reosigurane na globalnom tržištu te postoje različiti mehanizmi zaštite od navedenih rizika. Jedan od novijih odnosno inovativnijih načina zaštite je tzv. parametrijsko osiguranje koje funkcionira na drugačijem pristupu od tradicionalnih osigurateljnih proizvoda tj. isplata ugovorenog iznosa se bazira na magnitudi događaja, dok se kod tradicionalnih proizvoda isplata bazira na magnitudi šteta koje taj događaj prouzroči.

Parametrijsko osiguranje je savršen primjer ranije spomenutog uvođenja inovacija na lokalna tržišta od strane reosigurateljnih mehanizma.

Po vašem mišljenju, u kojoj mjeri su vjerojatne promjene u pokrićima ili cijenama reosiguranja u budućnosti s obzirom na rizike koje donose klimatske promjene?

Klimatske promjene su nešto čemu reosigurateljna industrija daje veliku pažnju i značaj. Pred nekoliko godina, vodeći svjetski reosiguratelji obvezali su polako povući iz pružanja pokrića za projekte i kompanije vezane uz termalni ugljen tako čineći dodatan napor u zelenijoj i održivijoj budućnosti svijeta.

No, već spomenute prirodne katastrofe su nešto čija bi se frekvencija nažalost trebala povećavati uz djelovanje klimatskih promjena. Reosiguratelji, koji djeluju na braniku čovječanstva od prirodnih katastrofa, jednostavno se moraju posvetiti ovoj temi da bi na kraju krajeva smanjili vlastitu izloženost i povećali otpornost na rizike koje donosi neadekvatno upravljanje klimatskim promjenama.

Postoje razne inicijative na globalnom nivou, poput gore spomenute, a jedini način je upravo to – zajednička inicijativa reosiguratelja na globalnom nivou. Već smo spomenuli značaj te široku rasprostranjenost reosiguranja na svjetskoj razini, stoga je i potpuno logično da reosigurateljna industrija uz svoje široko poznavanje rizika koje donose klimatske promjene bude predvodnik kreiranja odgovarajućih mehanizama zaštite od nepovoljnih posljedica klimatskih promjena.

* Sadržaj omogućio Marsh

New Report

Close