Kako prepoznati manipulacije u financijskim izvještajima?

Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Naučite tehnike forenzičnog računovodstva te načine kako prepoznati manipulacije u financijskim izvještajima.

Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za manipulacije. Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja postoji prostor za manipulacije te gdje se u praksi najčešće evidentiraju određene računovodstvene i porezne manipulacije.

Seminar će također prezentirati najkorištenije računovodstvene standarde sa primjerima iz prakse te oblike i tehnike primjene kreativnog računovodstva. Bez obzira na velik broj standarda (što MSFI-a (MRS-eva) što HSFI-a) ipak postoje oni najkorišteniji koje ćemo obraditi u ovoj radionici. Također, napraviti ćemo kratku usporedbu između HSFI-a i MSFI-a za te iste standarde. Cilj seminara je uputiti korisnike u zahtjeve najznačajnijih standarda, te ukazati na najčešće nedoumice i greške s kojima smo se susretali u praksi. Također jedna od tema će biti i kako postupiti ukoliko se otkrije da se u prijašnjim godinama napravila greška.

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici na konkretnim primjerima pokušati primijeniti stečeno znanje sa seminara.

Seminar FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I MANIPULACIJA FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA se u organizaciji Hrvatskog instituta za financije (HIF) održava 09.07.2019. u Zagrebu. Iz predavanja Kristijana Cinottija, ovl. por. savjetnik, Mirele Copot Marjanović, ACCA, Ivana Bilića, ACCA te Ive Marjanović Kavanagh saznajte:

  • Prezentacija financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku) te njihovih ključnih dijelova i poveznica

  • Upoznavanje sa financijskom analizom izvještaja

  • Ukazivanje na računovodstvena načela čije kršenje rezultira računovodstvenim greškama i manipulacijama

  • Oblici i tehnike primjene kreativnog računovodstva

  • Prostor za manipulacije financijskim izvještajima te utjecaj na poslovni rezultat

  • Dugotrajna imovina - usporedba standarda, utjecaj na vrijednost imovine primjenom različitih standarda, promjena namjene nekretnina i prijenosi iz vrednovanja imovine po jednom standardu na vrednovanje po drugim standardima, poseban naglasak na revalorizaciju dugotrajne imovine sa primjerima;

  • Prihodi - priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz prihode, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);

  • Rezerviranja - priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz rezerviranja, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);

  • Računovodstvene politike, procjene

  • Porezne prijevare

Prijavu za sudjelovanje na programima možete ispuniti na www.hif.hr ili slanjem osobnih podataka na info@hif.hr (ime i prezime, poduzeće, telefon i mail).

ODOBRAVAMO POPUST DO 15% ZA RANE PRIJAVE DO 05.07.2019.

Sve daljnje informacije možete dobiti na www.hif.hr

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve