• EU fondovi

    EU daje novac, no hoćete li ga uzeti?

    Članstvo u Europskoj uniji predstavlja i trošak i izazov, ali i mnoge mogućnosti za javne i privatne organizacije u korištenju sredstava strukturnih fondova.

  • Prikaži još vijesti iz ove rubrike +