Forum

Naslovnica Forum Tržišta kapitala - Hrvatska (ZSE) MMTZ (Montmontaža d.d.)
Pretraživanje
Dionička društva
jan30 25.4.2007.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
-

GMB, puno hvala na info.

Zanimivo mi je vidjeti poziv na GS. Dnevni red mi je malo čuden (u stilu copy - paste). Skupština se održava za četiri godine nazad.
Zanimivo je vidjeti, na dnevnom redu točko 13, gdje se za revizora za sledečo godino imenuje..….(tamo je za godine 2015-2018 nazad več izbran, a izvješča su sa njegove strane več napravljena) – stvarno SMIJEŠNO ZA VIDJET.
Postavlja se mi pitanje: »Jel to normalna praksa u HR, ili je to poseban primjer?«

Nije mi normalno, da je uvijek isti revizor BDO Croatia.
Kad čovijek pogleda revizijska izvješča, revizor svako godino "UVIJEK NAPIŠE MIŠLJENJE S REZERVOM" (na području pozicije financijske imovine, izkazanih revalorizacijske rezerve, potraživanja od povezanih društava koja su starija od jedne godine dana (ima i onih sa Libije, koje su više od 5 godina – stvarno UŽAS), itd.). Tu je još vlastništvo na zemljište i gradevinske objekte.

Obitelji Lisičar imajo ukupno sa MM 7.290 dionic.
Glede na to, da je Ivanka večinski (možda tzv. SLAMNATI) vlastnik bude se skupština završila u pola sata.

jan30 25.4.2007.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
-

E, sada se vidi, da je bila do vremena skupštine IVANKA LISIČAR tzv. slamnati vlastnik.
Opet je pravi vlastnik MIRELA LISIČAR na prvom mjestu sa udjelom malo više od 59%.

Tako se to radi na Balkanu.