Hanfa odbila Borisu Vidiću ponudu za preuzimanje Lole Ribara

Autor: Ana Blašković , 22. listopad 2008. u 00:00

Regulator je zaustavio Vidićevu ponudu jer ne djeluje sam pa zbog toga cijena mora biti viša

Vlasnik Citiexpressa i jedan od suvlasnika Karlovačke banke Boris Vidić nije dobio zeleno svjetlo od regulatora da objavi ponudu za preuzimanje tvornice sanitetskog materijala Lola Ribar. Hanfa je zaustavila Vidićevu ponudu uz zaključak da ne djeluje sam, nego zajednički s prvim čovjekom Karlovačke banke Sandijem Šolom, što obojica odbacuju. U slučaju povezanog djelovanja preuzimanje postaje osjetno skuplje; naime cijena ne može biti niža od 200 kuna po dionici Lole Ribara.

Obvezna ponuda
Podsjetimo, Boris Vidić je krajem lipnja, samo dva dana nakon održavanja Glavne skupštine Lole Ribara, od Karlovačke banke kupio 39,3 posto dionica čime je svoj vlasnički udio povećao na 41,7 posto te postao obvezan objaviti ponudu za preuzimanje tvornice. Tada je Vidić najavio kako će ponudu objaviti do sredine srpnja. No u razdoblju od nekoliko dana kad i Vidić i predsjednik Uprave Karlovačke banke Sandi Šola upustio se u kupnju dionica Lole Ribara, a upravo je sinkronizirana kupnja “zazvonila na uzbunu” pa su u Hanfi zaključili da je riječ o zajedničkom djelovanju. Kupivši 14.770 dionica od Silvije Lučić, Anamarije Brcko te tvrtke Vendita, Šola je za gotovo 1,6 milijuna kuna svoj vlasnički udio povećao na 14,04 posto. No usklađeno djelovanje u Agenciji su povezali i s činjenicom da je u Loli Ribaru Šola predsjednik, a Vidić njegov zamjenik u Nadzornom odboru u koji su izabrani dvije godine prije upravo na prijedlog Sandija Šole.

Primjedba Hanfe
“Ponuditelj (Vidić, op. a.) i Sandi Šola, kao osobe koje djeluju zajednički, drže ukupno 70.895 redovnih dionica što predstavlja 55,76 posto udjela u temeljnom kapitalu”, zaključak je Hanfe, nakon čega je Vidić poslao ispravljenu dokumentaciju. Osim toga Hanfa je imala primjedbu na cijenu koju je Vidić ponudio dioničarima. Iako se u rješenju ne navodi koliko je ponuđena cijena iznosila, utvrđeno je da nije izračunata sukladno zakonu. Nakon što je krajem kolovoza Hanfa pozvala Vidića i Šolu da se izjasne o zajedničkom djelovanju, obojica su takve tvrdnje odbacili, no Šola je kazao “da ne vidi nikakve zapreke da u tom preuzimanju djeluje zajednički s Ponuditeljem (Vidićem)”. Unatoč iskazima ni Šola ni Vidić nisu dostavili promijenjenu dokumentaciju, što je Vidić naknadno poručio da ni neće učiniti zbog čega je Agencija blokirala pravo glasa novostečenim dionicama. Unatoč upitima nismo uspjeli dobiti komentar nijedne strane. Iako zakon predviđa mogućnost da u slučaju zajedničkog djelovanja samo jedna od povezanih osoba objavi ponudu za preuzimanje, čini se da je u pozadini cjelokupnog natezanja – ponuđena cijena. Naime, zakon propisuje da cijena u ponudi za preuzimanje ne može biti niža od najviše cijene po kojoj su ponuditelj i povezane osobe zajednički stekli dionice s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije nastanka obveze. Iako trgovana tek sporadično prosječna burzovna cijena Lole Ribara od ožujka do lipnja kretala se između 150 i 180 kuna, u kojem je rasponu Vidić vjerojatno i predložio ponudu. Da prizna zajedničko djelovanje sa Šolom, cijena ne može biti manja od 200,03 kune koliko je Šola platio dionicu Venditi. Budući da zajednički drže 70.895 dionica, otkup ostalih 56.244 stajao bi gotovo 9 milijuna kuna ako Hanfa prihvati cijenu od 160 kuna. Ako se pak uzme cijena od 200,03 tada bi cijena bila 11,3 mil. kuna.

Komentari (3)
Pogledajte sve

konacno je hanfa pocela zaustavljati bezakonje koje je bila javna tajna

kakva mafija….

Šola maheru

New Report

Close