Ovako Allianz vidi budućnost Europe do 2022. godine

Autor: Poslovni.hr , 17. prosinac 2012. u 16:37
Thinkstock

U Frankfurtu je predstavljen Allianzov pogled na budućnost Europe do 2022. godine.

Uoči završetka 2012. godine, predsjednik Allianzovog odjela za upravljanje imovinom i član Uprave tvrtke Allianz SE Jay Ralph i glavni ekonomist Allianz Grupe  Michael Heise predstavili su prošlog tjedna u Frankfurtu Allianzove poglede na budućnost Europe do 2022. godine.

Dugotrajna debata o krizi u Europi uvelike je obilježena kriznim upravljanjem, troškovima različitih mjera spašavanja i crnim ekonomskim podacima iz rubnih zemalja. Ono što je nedostajalo jest jasan cilj kojem bi Europa trebala težiti u sljedećih deset godina, kažu.

„Kako bi povratila povjerenje ulagača, Europa se konačno mora uhvatiti u koštac s krizom i odrediti jasan put koji vodi k obnovi dinamike u gospodarstvu. Produljeno razdoblje nesigurnosti i neodlučnosti odbija investitore. Stabilnost i predvidljivost temelji su privlačnog investicijskog okruženja“, kaže Jay Ralph.

Važnost Europe kao gospodarske i političke sile u svijetu zadnjih godina slabi. Izgledno je da će se taj proces nastaviti u svijetu s novim rastućim silama. Demografski izazovi i pitanje mobilnosti sve više dobivaju na važnosti. Očekuje se da će se kroz sljedeća četiri desetljeća stanovništvo Azije povećati za dodatnih 1,7 milijardi, dok će Afrika, kontinent koji je pet puta veći od Europe, imati 2 milijarde stanovnika, od čega će polovica biti mlađa od 20 godina. Nasuprot tome, do 2050. godine broj stanovnika u Europi smanjit će se za 20 milijuna. U budućnosti nijedna zemlja u Europi sama neće imati veliki utjecaj na temelje i vrijednosti ekonomskog i političkog poretka u svijetu.

„Europska integracija i europsko jedinstvo moraju se podići na novu razinu. Ukidanje eura išlo bi u suprotnom smjeru te bi oslabilo Europu u puno različitih područja. Ponovno uvođenje nacionalnih valuta nagovijestilo bi povratak užim, individualnijim politikama, što teško može biti odgovor na današnje globalne izazove. Euro nije razlog postojanja Europe, ali je njezin najvažniji simbol i pokazatelj dubine integracije“, poručuje Michael Heise.

Glavni prioritet za Europsku uniju i eurozonu mora biti povratak rasta te prebrođivanje trenutne nestabilnosti i manjka konkurentnosti kroz koje određene zemlje trenutno prolaze. To zahtijeva široke strukturne reforme. Tvorci gospodarskih politika moraju poboljšati međusobnu koordinaciju, a fiskalnim se politikama treba postići znatno smanjenje duga do 2022. godine, u skladu s fiskalnim paktom i paktom za stabilnost i rast. Makroekonomske politike u zemljama članicama trebale bi biti usmjerene na jačanje rasta i zaposlenosti, ali uz zadržavanje održivog smjera bez inflatornih učinaka. Treba uspostaviti nadzor financijskih tržišta od strane jedinstvenog europskog ili EU tijela koje će jamčiti da se jednaka pravila primjenjuju u cijeloj regiji na jednaki način. Sve to podrazumijeva prebacivanje više odluka na razinu EU, uz snažniju političku suradnju i jasniju demokratsku odgovornost na razini EU.

Allianz je prepoznao sedam ključnih elemenata koje treba uzeti u obzir:

1. Reforma upravljanja u EU, učinkovitije donošenje odluka na razini EU i demokratski legitimitet institucija EU.

2. Jasno definirana pravila izlaska iz EU za zemlje koje ne ispune svoje obveze unutar monetarne unije.

3. Precizni fiskalni pravilnik koji ovlašćuje financijskog povjerenika EU da intervenira kada je to potrebno.

4. Učinkoviti mehanizam na razini EU za otkrivanje i ispravljanje nastalih neravnoteža koje mogu skrenuti gospodarstva s definiranog puta.

5. Unapređenje kompetencija za europske institucije, naročito u pogledu europskog bankarskog sustava.

6. Više zajedničkih politika koje potiču ulaganja u fizičku i intelektualnu infrastrukturu u Europi, osnažujući rast i konkurentnost.

7. Mehanizam za restrukturiranje državnog duga uz podršku vladama u smislu likvidnosti ako je to potrebno, ali i jamstva za uredan postupak u slučaju nemogućnosti vraćanja duga.

„Naša je odgovornost kao kompanije i kao građana da se uključimo u diskusiju za bolju budućnost Europe. Politički bi dužnosnici trebali težiti uklanjanju svih nedostataka u trenutnom institucionalnom okviru za euro te poticati integraciju i jedinstvo među članicama eurozone i Europske unije. Ukratko: ujediniti stari kontinent, a ne ga dijeliti. Europsko jedinstvo jedini je put ako želimo održati naš utjecaj na međunarodno gospodarstvo, uz očuvanje našeg životnog standarda za buduće generacije“, izjavio je Jay Ralph.

Komentirajte prvi

New Report

Close