Posljedice implementacije mjera energetske učinkovitosti u industriji

Autor: Promo , 11. travanj 2018. u 09:09
Foto: press

Uštede se mogu promatrati s više strana-one šire, globalne, kao i, uže gledajući, one koje znače direktno smanjenje financijskih izdataka za plaćanje konzumirane električne energije.

Suvremeno, moderno društvo svakim danom teži napretku, a svakako je jedna od mjera razvoja društva učinkovita, odnosno optimizirana potrošnja. Uštede se, općenito, mogu ostvariti u različitim segmentima koji podrazumijevaju razmjenu dobara u svrhu nekog višeg cilja, stvaranja dodane vrijednosti. Kako bi ta dodana vrijednost bila što veća, cilj je unaprijediti korisnost konzumenta koji služi određenoj svrsi.

Konkretno u industriji, odnosno u tvorničkim postrojenjima, niz je komponenata koje čine određeni proizvodni sustav. Svaka od tih komponenti ima svoj tzv. stupanj korisnosti. Razlika stupnja koristnosti od one koju bi imao idealan sustav prostor je za (energetske) uštede. Siemensov proizvodni program čini niz komponenta koje bi putem zamjene postojećih instaliranih komponenata ili nadogradnjom istih rezultirao uštedama. Radi se primjerice o elektromotorima s IE3 i IE4 klasom učinkovitosti, kao i o frevencijski reguliranim pogonima. Klasa učinkovitosti definirana je omjerom mehaničke snage koju je elektromotor u mogućnosti dati i električne snage definirane nominalnim električnim podatcima samog elektromotora. Zamjena elektromotora s onima veće klase efikasnosti konkretno znači uštedu od nekoliko postotaka u potrošnji električne energije za isti obavljeni rad. Primjerice, ako bi potrošnja elektromotra bila 200kWh, tada bi uz 2 % veću efikasnost, što i jest slučaj ako uspoređujemo, primjerice IE2 i IE4 klasu efikasnosti, potrošnja elekrične energije bila na godišnjoj razini reda veličine 20 000 kn manja, što bi značilo da bi se zamjena takvog motora isplatila unutar tri do pet godina. Kada je, konkretno, riječ o frekvencijski reguliranim pogonima, u tom su slučaju sustavi kompresora, pumpi ili ventilatora pogonjeni elektromotorima domena u kojoj se, ovisno o broju radnih sati i konzumiranoj snazi, mogu postići značajne uštede. Dobar se dio takvih sustava regulira putem mehaničkih ventila, te je broj okretaja elektromotora pri konstantnom iznosu ako sustav nije frekvencijski reguliran. Ugradnjom frekvencijske regulacije putem tzv. frekvencijskih pretvarača, dobiva se mogućnost regulacije brzine, što direktno utječe na smanjenje snage s trećom potencijom u odnosu na promjenu brzine. Konkretno, ako bi brzinu elektromotora smanjili 10 %, tada bi se konzumirana snaga smanjila 27 %. Dodatna dobit u tom slučaju jest ta da se mehanička klatna, ventili ili drugi mehanički aktuatori koji iziskuju redovno održavanje ostavljaju u fiksnom položaju, te su tehnološki parametri procesa, kao što su tlak ili protok vode ili zraka, zadovoljeni, odnosno definirani frekvencijskom regulacijom brzine vrtnje elektromotora koji pogoni određenu pumpu, ventilator ili kompresor. Ako govorimo o sustavima tog tipa koji su snage 100tinjak kW ili više, pod uvjetom da rade minimalno pola godine, povrat investicije koja podrazumijeva prigradnju frekvencijskih pretvarača, može se očekivati i za nekoliko mjeseci.

Uštede se mogu promatrati s više strana, one šire, globalne, kao i uže gledajući, one koje znače direktno smanjenje financijskih izdataka za plaćanje konzumirane električne energije. Globalno gledajući, društvena je odgovornost poticati uštedu energije, radi konačnosti neobnovljivih izvora energije, drugim riječima resursa s kojima računaju buduće generacije. Europska unija nizom subvencija putem strukturnih fondova potiče ulaganje u implementaciju energetski učinkovitijih sustava, a sam povrat investicije uz subvencije može se očekivati za svega nekoliko mjeseci. Kada je u pitanju društvena odgovornost, direktne uštede dobivene, posljedično, korištenjem energetski učinkovitijih sustava, mogu poslužiti otvaranju novih radnih mjesta, ulaganju u razvoj, te nizu društveno korisnih aspekata koji grade novo, još modernije društvo.

Autor teksta: Martin Puljić, voditelj prodaje elektromotornih pogona u Siemensu Hrvatska 

New Report

Close