Održan seminar: Uspješno pregovaranje NAPREDNI MODUL

Autor: Poslovni.hr , 13. veljača 2019. u 08:39
Foto: Fotolia

Naučite pregovarati poput profesionalca!

Pregovaranje u prodaji "Tko jači – taj pobjeđuje”

Umjesto doživljavanja druge strane kao protivničke, pregovaranje nudi i opciju suradnje. Integrativni pristup prodajnom pregovaranju temelji se na pronalaženju zajedničkih interesa sa svrhom ostvarivanja suradnje tj. prodajnog dogovora.

Važno je razumjeti da u pregovore svaka strana sa sobom donosi emocije, osobna iskustva, interese, i vlastitu percepciju spornih pitanja te da ti elementi snažno utječu na tijek i ishod pregovora.

Pregovaranje se sastoji od  2 ključne faze: faze pripreme i samog proces pregovaračkog razgovora. Želite li da NE postane DA potrebno je uložiti emocionalni i mentalni napor, razdvojiti ljude od problema tako da respektiramo osobu, a fokusirani smo na problem i inzistiramo na rješenju.

5.2.2019. održan je seminar na temu pregovaranja u organizaciji Poslovnog dnevnika

Polaznici su seminar ocijenili sa izvrsnim ocjenama. Evo što su rekli neki od polaznika:

 • "Pohvalila bih pripremljenost predavačice."
 • "Seminar je bio dinamičan, organizacija odlična."
 • "Posebno bih istaknuo, profesionalan pristup i dobru razinu pripremljenosti predavačice."
 • "Sve je bilo top" "Seminar je ispunio moja očekivanja. Čista petica."
 • "Predavačica je bila odlično pripremljena" "Radni materijali su bili odlični"
 • "Stručnost i davanje savjeta svakom pojedinačnom polazniku je za pohvalu."

Polaznici su naučili na seminaru: 

 • kako uskladiti vlastitu verbalnu i neverbalnu komunikaciju (geste,mimika,pokreti,boja glasa…)
 • kako potaknuti i ostvariti suradnju s potencijalnim poslovnim partnerom u procesu pregovaranja   
 • kako se dobro pripremiti 
 • kako postaviti pitanja i aktivno slušati
 • kako utjecati na partnera u pregovorima
 • kako reagirati u kritičnim situacijama 
 • kako ignorirati napade, smanjiti tenzije i zadržati fokus
 • kako tražiti ustupke kod pregovaranja uvjeta
   

Na seminaru smo radili na vježbama pregovaranja. Vježbe:

 • kako postaviti Bottom line – najnižu granicu koja nas štiti od loših i nepovoljnih odluka
 • BATNA – Kako pripremiti alternative ako pregovori ne uspiju
 • Kako se ponašamo u situacijama neslaganja i visokih tenzija
 • Simulacija pregovaranja u timu uz primjenu naučenih tehnika

NOVI TERMIN POTRAŽITE NA SLUŽBENOJ STRANICI WWW.POSLOVNI.HR/SEMINARI/

Rezervirajte svoje mjesto

Tel: + 385 1 6326 085
e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr
Popis svih seminara potražite na web stranici www.poslovni.hr/seminari/

Komentirajte prvi

New Report

Close