Svijet novca
KVALITETNIM PROGRAMOM do sigurnosti

Upravljanje rizicima flote vozila – brokerski pogled na osiguranje

Kvalitetnim programom osiguranja flote vozila uvelike mogu utjecati na financijsku sigurnost

PD VL native tim
02. veljača 2024. u 09:08
Ana-Marija Božić, Marsh McLennan Croatia

U svijetu, u kojem su vozila i rizici povezani s vozilima i prometom općenito, jedan od važnih rizika u ukupnom volumenu svih drugih rizika koji utječu na poslovanje jednog društva, osiguranje flote vozila, a ne samo pojedinačnih vozila, postaje neophodno. Kao najveća holding kompanija na svijetu u upravljanju rizicima, strategijama i ljudima, Marsh McLennan (NYSE:MMC) pruža uvid u važnost, kompleksnost i trendove u osiguranju vozila. O načinima upravljanja ovim rizicima govori Ana – Marija Božić, koja u Marshu Hrvatska vodi ovaj dio osigurateljnog portfelja klijenata.

Koja je uloga brokera u osiguranju vozila društava?

Brokerska usluga koja se najviše ističe u osiguranju vozila društava je činjenica da brokeri uz suradnju s osigurateljima uz svoja postojeća znanja i iskustva djeluju isključivo u korist svog klijenta, kojem s kvalitetnim programom osiguranja flote vozila uvelike mogu utjecati na financijsku sigurnost i strukturu društva. Primarna uloga brokera u osiguranju je savjetodavna, te je uvijek bazirana na analizi i procjeni rizika svakog pojedinačnog klijenta, čime se osigurava jedinstvena osigurateljna zaštita kreirana prema potrebama klijenta.

Što podrazumijevamo pod osiguranjem vozila ili voznog parka?

Sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu sva vozila koja podliježu tehničkom pregledu obavezna su ugovoriti policu osiguranja od automobilske odgovornosti, koja pruža zaštitu trećim osobama od potencijalnih šteta nastalih upotrebom motornog vozila.
Osiguranja od automobilske odgovornosti je jedno od najkorištenijih neživotnih osiguranja u Hrvatskoj, prema službenim podacima državljani RH (fizičke i pravne osobe) ugovorili su premiju od 409.875.270 eura u 2022. godini.
Dodatno, uz obavezna osiguranja vozila se mogu osigurati od vlastitih šteta nastalih upotrebom motornog vozila, odnosno kasko osiguranje vozila.
Kasko osiguranje vozila je vrsta dobrovoljnog osiguranja, no jedno je od bitnijih vrsta osiguranja u aspektu pozitivnog poslovanja društava jer štiti financijsku stabilnost istih.

Koliki je utjecaj kvalitetnog osigurateljnog programa flote na financije društva?

Stvaranjem prilagođenog programa osiguranja koji je definiran točnim potrebama klijenta omogućava se maksimalan opseg pokrića i zaštita bilance društva. Kvalitetno postavljen program osiguranja vozila olakšava poslovanje klijentu, te uvelike utječe na brzo i uspješno rješavanje potencijalnih šteta. Sklapanjem ugovora između klijenta i osiguratelja na određeni period osiguravamo uvjete i premiju po istim standardima čime štitimo interese klijenta. Nekada su brokeri svojim klijentima savjetovali sklapanje višegodišnjih ugovora s osigurateljima kako bi postigli maksimalnu osigurateljnu zaštitu neovisno o mogućim promjenama i izmjenama na tržištu osiguranja, a dominantno se to odnosilo na cijenu. Danas, kad se tržište svakodnevno mijenja, mi u Marshu to ne savjetujemo. Trži- šte osiguranja ovisi i o promjenama na tržištu reosiguranja i konstantno pratimo i te trendove koji, nažalost, cijenama baš i ne idu uvijek na ruku klijentima. Upravo zato mi u Marshu tender za svoje klijente provodimo svake godine testirajući tržište i tržišne promjene, a kako bismo im ponudili optimalan program osiguranja flota. Uz testiranje tržišta ovih rizika paralelno provodimo i tendere za druge vrste osiguranja kako bismo dodatno disperzirali rizik i utjecali na finalne uvjete osigurateljnog pokrića.
Brokerskom uslugom koja obuhvaća i flote vozila klijenta se rasterećuje, prije svega radi uštede vremena potrebnog za poslove osiguranja i kroz smanjenje brojnosti kadra za administraciju same flote vozila.

Štete – potencijalna “glavobolja” svakog društva

Prilikom kreiranja osigurateljnog programa za flote vozila, poučeni dugogodišnjim iskustvom, poseban naglasak stavljamo na procese prijave i obrade šteta naših klijenata. Vozila, koja su okosnica poslovanja svakog društva, bitno je osposobiti za daljnju upotrebu u što kraćem roku. Ugovaranjem kvalitetnog osigurateljnog programa, prema preporuci brokera, mo- žete olakšati i ubrzati sam proces rješavanja štetnog događaja. Prema savjetima brokera te, uz suradnju s osigurateljima, sam proces štete ne mora nužno biti “glavobolja” za rukovodstvo društva.
S obzirom na to da štete i štetni rezultat utječu na samu premiju osiguranja vozila, a samim time posljedično i na financijsku situaciju društva, mi u Marshu savjetujemo klijentima kreiranje posebnih programa osposobljavanja vozača, koji osiguravaju veću razinu zaštite i smanjenje potencijalnih šteta, kao na primjer – tečajevi sigurne vožnje, definiranje posebnih protokola prilikom uporabe službenih vozila, itd. To je svojevrstan ‘risk management’ koji se odnosi na upravljanje voznim parkom i uvelike može pomoći u korigiranju ukupne cijene rizika koju neko društvo plaća (tzv. ‘Total Cost of Risk’).
Nastavno na događaje ranijih godina, u vidu prirodnih katastrofa (potres, poplava i olujno nevrijeme) posebnu pozornost dajemo na točno definiranje uvjeta osiguranja (“čitanje sitnih slova”) prilikom sklapanja osigurateljnih pokrića. Osigurateljno tržište se u svakoj godini mijenja i prilagođava nastalim potrebama klijenata, što uvelike olakšava i rad brokera u vidu kvalitetnog osiguranja flota vozila.

Inovacije na tržištu – utjecaj na način osiguranja vozila

Razvojem i liberalizacijom tržišta osiguranja te utjecajem Covida-19, trži- šte osiguranja vozila je među prvima uspostavilo ‘online’ ugovaranje polica osiguranja te time uvelike ubrzalo sam proces registracije vozila. Osiguratelji su na ovaj način omogućili i pojednostavili i proces prijave i obrade nastalih šteta čime se, u konačnici, štedi vrijeme klijentu. Moderna vremena i pametna inteligencija su zakoračila i u svijet osiguranja pa tako svjedočimo i početku upotrebe prve automatizirane procjene šteta.

2024. – godina novih izmjena Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

Početkom 2024. godine Sabor RH donio je nekoliko izmjena i dopuna vezanih uz štete na vozilima. Ovim izmjenama i dopunama oštećena osoba imala bi pravo priložiti i ponudu za popravak štete ovlaštenog pružatelja usluga, a koje je osobno izabrala.
Također, prema ČL12(8)ZOOP Nadzorno tijelo donosi pravilnik kojim će detaljnije propisati način rješavanja odštetnog zahtjeva, sadržaj obrazložene ponude i utemeljenog odgovora, evidentiranja odštetnih zahtjeva te informiranje oštećene osobe o obvezama odgovornog osiguratelja i potrebnim podacima u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva.
Za sve navedeno možemo očekivati dodatne prilagodbe na našem tržištu u narednom razdoblju.

*Sadržaj omogućio Marsh McLennan

New Report

Close