Kodeks potpisalo 385 trgovačkih društava

Autor: Biserka Ranogajec , 07. kolovoz 2006. u 06:30

Poslovanje prema kodeksu znači da će se poslovni partneri pridržavati dobrih poslovnih običaja, ispunjavati ugovorne obveze te poštovati načela fer konkurencije

Od svibnja prošle godine kada je skupština Hrvatske gospodarske komore donijela odluku o potvrđivanju kodeksa etike u poslovanju pa do 31. srpnja ove godine, kodeks su potpisala 385 trgovačka društva. Društva potpisnice upravo su ona društva koja u poslovanju primjenjuju principe i praksu društveno odgovornog poslovanja te koja svoj razvoj temelje na stranim tržištima na kojim je to često preduvjet poslovne suradnje. U izradu kodeksa komora je krenula prateći zakonodavstvo EU i prihvaćajući važnost društveno odgovornog i etički utemeljenog ponašanja poslovnih subjekata. HGK već nekoliko godina radi na izgradnji sustava etičkih normi za poslovanje trgovačkih društava.

Odgovorno ponašanje
Osim toga, u svibnju prošle godine odlukom Upravnog odbora HGK osnovana je Zajednica za društveno odgovorno poslovanje. Dosada je doneseno niz kodeksa koje je skupština potvrdila, a uređuju poslovanje unutar pojedinih djelatnosti kao što su posredovanje u prodaji nekretninama, direktna prodaja, oglašivači, osiguravatelji, društva za upravljanje investicijskim fondovima i sl. Konkretno, poslovanje prema kodeksu znači da će se poslovni partneri pridržavati dobrih poslovnih običaja, ispunjavati ugovorne obveze te poštovati načela fer konkurencije. Neće, primjerice, primjenjivati fiktivno sniženje cijena roba i usluga, zadržavati prodaju roba kojoj predstoji neposredno povećanje cijena i sl. Osim toga, poslovni subjekti će u okviru prihvaćenih pravila kodeksa u razumnom roku odgovoriti na pitanja, pritužbe i primjedbe korisnika, jasno istaknuti politiku vezanu uz jamstva, reklamacije, zamjenu kupljenog proizvoda, povrat novca i sl. Jasminka Trzun, potpredsjednica HGK za pravne poslove i unutarnji ustroj, kaže: “Proučavajući praksu europskih zemalja uočena je potreba donošenja jednog općeg kodeksa etike u poslovanju koji bi propisivao osnovne smjernice etičkog ponašanja poslovnih subjekata . Smatramo da se time pridonosi transparentnijem i učinkovitijem poslovanju i kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u Hrvatskoj sa sredinom u kojoj djeluju. Prihvaćanje kodeksa ujedno znači i prihvaćanje društveno odgovornog poslovanja koje se odnosi na ekonomske, socijalne i ekološke aspekte poslovanja koji nadmašuju zakonske obveze i temelje se na dobrovoljnoj inicijativi poslovnih partnera koji u takvom poslovanju vide svoje dugoročne interese.”

Dogovori i mirenja
Pravilima kodeksa preporučuje se poslovnim subjektima da međusobne sporove kao i sporove sa svojim zaposlenicima rješavaju pregovorima i dobrovoljnim ispunjenjem obveza. Kad to nije moguće, sporove mogu rješavati koristeći mogućnosti u okviru komore. Tako sporove zbog povrede dobrih poslovnih običaja i etičkih pravila u poslovanju mogu povjeriti Sudu časti pri HGK. Zatim, spor se može riješiti i mirenjem koristeći servis Centra za mirenje HGK ili u obliku sveobuhvatnog razrješavanja pred arbitražom kod Stalnog izbranog sudišta pri HGK.

HUP: Članstvo uvjetovano kodeksom

Članom HUP-a može postati svaki poslodavac sa sjedištem u Hrvatskoj te strani poslodavac koji u našoj zemlji ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost u skladu s važećim propisima. Kod učlanjenja poslodavac ispunjava pristupnicu kojom potpisuje izjavu o prihvaćanju statuta i etičkog kodeksa Udruge.

Komentirajte prvi

New Report

Close