Kako otkriti manipulacije u financijskim izvještajima te kreativno računovodstvo?

Autor: Promo , 08. rujan 2015. u 07:29
Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati

Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati.

Seminar KREATIVNO RAČUNOVODSTVO I MANIPULACIJE FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA u organizaciji Hrvatskog instituta za financije (HIF) održava se u petak 25. rujna 2015. u Zagrebu s početkom u 8.30 sati. Iz predavanja Kristijana Cinottija, ovl. porezni savjetnik, Andrije Garofulića, ACCA, Nevena Čale i Mirele Copot Marjanović saznajte:

Prezentacija financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku) te njihovih ključnih dijelova i poveznica

  • Upoznavanje sa  financijskom analizom izvještaja
  • Ukazivanje na  računovodstvena načela čije kršenje rezultira računovodstvenim greškama i manipulacijama 
  • Prostor za manipulacije financijskim izvještajima te utjecaj na poslovni rezultat
  • Oblici i tehnike primjene kreativnog računovodstva
  • Dugotrajna imovina – usporedba standarda, utjecaj na vrijednost imovine primjenom različitih standarda, promjena namjene nekretnina i prijenosi iz vrednovanja imovine po jednom standardu na vrednovanje po drugim standardima, poseban naglasak na revalorizaciju dugotrajne imovine sa primjerima;  
  • Prihodi – priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz prihode, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);
  • Rezerviranja – priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz rezerviranja, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);
  • Računovodstvene politike i procjene

Prijavu za sudjelovanje možete ispuniti na web stranici Hrvatskog instituta za financije www.hif.hr ili slanjem osobnih podataka na info@hif.hr (ime i prezime, poduzeće, telefon i mail) te na telefone 4677 548 ili 091/4677 548. 

Seminar "Kreativno računovodstvo i manipulacija financijskim izvještajima" bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja. Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za manipulacije. Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja postoji prostor za manipulacije te gdje se u praksi najčešće evidentiraju određene manipulacije. 
Seminar će također prezentirati  najkorištenije računovodstvene standarde sa primjerima iz prakse te oblike i tehnike primjene kreativnog računovodstva. Bez obzira na velik broj standarda (što MSFI-a (MRS-eva) što HSFI-a) ipak postoje oni najkorišteniji koje ćemo obraditi u ovoj radionici. Također, napraviti ćemo kratku usporedbu između HSFI-a i MSFI-a za te iste standarde. Cilj seminara je uputiti korisnike u zahtjeve najznačajnijih standarda, te ukazati na najčešće nedoumice i greške s kojima smo se susretali u praksi. Također jedna od tema će biti i kako postupiti ukoliko se otkrije da se u prijašnjim godinama napravila greška.

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici na konkretnim primjerima pokušati primijeniti stečeno znanje sa seminara. 

Sve informacije o seminaru i prijavi – www.hif.hr.

New Report

Close