Poslovna 2024.
Poslovna 2024.

Pristupanje OECD-u zadnji je strateški cilj kojim bi se zaokružio međunarodni položaj RH

Zahtjev za članstvo podnesen je 2017., a pristupanje bi trebalo biti okončano do kraja 2025.
PD VL native tim
29. studeni 2023. u 22:00

Godina 2023., koja je uskoro iza nas, bila je značajna za Republiku Hrvatsku iz više razloga. Nakon što je 2013. postala punopravna članica Europske unije Republika Hrvatska nastavila je svoj razvojni put i ove godine postala punopravna članica Europske monetarne unije i pridružila se schengenskom prostoru i Europskom stabilizacijskom mehanizmu.

Daljnji je slijed tog razvojnog procesa pristupanje punopravnom članstvu u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), koje je za Vladu Republike Hrvatske postalo zadnji strateški vanjskopolitički cilj kojim bi se zaokružio međunarodni položaj Republike Hrvatske. OECD je međunarodna organizacija koja okuplja 38 najrazvijenijih država svijeta.

Republika Hrvatska je 2017. podnijela zahtjev za članstvo u OECD-u, a pregovori o pristupanju započeli su u srpnju 2022. godine.  Vlada Republike Hrvatske najavila je da bi proces pristupanja OECD-u trebao biti okončan do kraja 2025., s ambicijom da se formalno članstvo realizira u 2026. godini. U sklopu pristupnog procesa Republike Hrvatske članstvu u OECD-u, jedno od područja procjene je sustav korporativnog upravljanja u Republici Hrvatskoj i njegova usklađenost s načelima OECD-a o korporativnom upravljanju (G20/OECD Principles of Corporate Governance). G20/OECD načela korporativnog upravljanja međunarodni su standard za korporativno upravljanje koji usmjerava zakonodavna tijela država u unaprjeđenju pravnog, regulatornog i institucionalnog okvira za korporativno upravljanje, s naglaskom na društva čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište. Navedena načela postala su međunarodno mjerilo za korporativno upravljanje, čineći osnovu za brojne reformske inicijative koje poduzima javni i privatni sektor.

Usklađenje s G20/OECD načelima

Hrvatskoj predstoji razdoblje usklađenja pravnog sustava korporativnog upravljanja s revidiranim G20/OECD načelima korporativnog upravljanja.

G20/OECD načela korporativnog upravljanja revidirana su i objavljena 8. lipnja 2023. kao odgovor na ubrzani razvoj tržišta kapitala, poslovanje u uvjetima klimatske tranzicije te nove prakse korporativnog upravljanja, posebno u pogledu održivosti. Sveobuhvatni je cilj revizije načela promicanje politika korporativnog upravljanja koje podržavaju održivost i otpornost društava, što zauzvrat može doprinijeti održivosti i otpornosti gospodarstva u cjelini. Drugi glavni cilj je olakšati društvima financiranje na tržištu kapitala i na taj način potaknuti razvoj tržišta kapitala.

Revidirana načela uključuju novo poglavlje o “Održivosti i otpornosti”, koje daje preporuke društvima kako upravljati rizicima u situaciji klimatske tranzicije i kako se prilagoditi drugim izazovima održivosti.

G20/OECD načela korporativnog upravljanja podijeljena su na sljedeća ključna poglavlja:

Prava i ravnopravan položaj dioničara i ključne vlasničke funkcije

Okvir korporativnog upravljanja trebao bi promicati transparentna tržišta i učinkovitu raspodjelu resursa te bi trebao biti u skladu s vladavinom prava.

Prava i ravnopravan položaj dioničara i ključne vlasničke funkcije

Okvir korporativnog upravljanja trebao bi zaštititi i olakšati ostvarivanje prava dioničara i osigurati ravnopravan položaj svim dioničarima, uključujući manjinske i strane dioničare. Svi dioničari trebaju imati priliku dobiti učinkovitu pravnu zaštitu kod povrede svojih prava, uz razumne troškove i bez dugotrajnog odgađanja.

Institucionalni ulagatelji, burze i drugi posrednici

Okvir korporativnog upravljanja trebao bi pružati dobre poticaje tijekom cjelokupnog procesa ulaganja i osigurati da tržišta kapitala funkcioniraju na način koji pridonosi dobrom korporativnom poslovanju.

Objavljivanje i transparentnost

Okvir korporativnog upravljanja trebao bi osigurati pravovremeno i točno objavljivanje svih materijalno značajnih informacija u vezi s društvom, uključujući financijsku situaciju društva, uspješnost, održivost, vlasništvo i upravljanje društvom.

Odgovornost uprave

Okvir korporativnog upravljanja trebao bi osigurati strateško vođenje društva, odnosno učinkovito praćenje upravljanja od strane uprave i odgovornost uprave prema društvu i dioničarima.

Održivost i otpornost

Okvir korporativnog upravljanja trebao bi pružiti poticaje društvima i njihovim investitorima da donose odluke i upravljaju svojim rizicima na način koji doprinosi održivosti i otpornosti društva.

Revidirana načela odraz su promjena u pogledu poslovanja društava, sve veće složenosti rizika s kojima se društva suočavaju u poslovanju i utjecaja digitalizacije na njihovo poslovanje.

Revizija načela obuhvaća sljedeća područja:

  • Korištenje digitalnih tehnologija za unaprjeđenje nadzornih aktivnosti i ispunjenja standarda korporativnog upravljanja.
  • Definiranje regulatornog okvira koji osigurava učinkovit nadzor društava čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, a koja su dio grupe.
  • Održavanje skupština u virtualnom ili hibridnom formatu te osiguranje svim dioničarima, neovisno o tome sudjeluju li u radu glavne skupštine osobno ili virtualno, jednak pristup informacijama i mogućnost sudjelovanja kao i pravo glasanja na daljinu.
  • Olakšavanje doprinosa institucionalnih ulagatelja u društvima u koja su uložili, uz otkrivanje postojanja bilo kakvog sukoba interesa ili odnosa koji mogu utjecati na njihovo istraživanje, savjetovanje ili glasovanje, kao i preporuka i radnji koje su poduzeli za uklanjanje, ublažavanje ili upravljanje stvarnim ili potencijalnim sukobom interesa.
  • Objavljivanje strukture društava unutar grupe i njihove kontrole unutar grupe s naglaskom na transakcije s povezanim osobama.
  • Objavljivanje informacija o postojanju dugovanja, uključujući rizik nepoštivanja obveza (kovenanti).
  • Odgovornost članova uprave za donošenje odluka u interesu svih dionika, neovisnost članova uprave i nadzornog odbora te revizijskog odbora.

Kako bi postala punopravna članica OECD-a Republici Hrvatskoj predstoji razdoblje usklađenja pravnog sustava korporativnog upravljanja s revidiranim G20/OECD načelima korporativnog upravljanja.

Usklađenje pravnog i regulatornog okvira odvijat će se kroz odgovarajuće izmjene i dopune propisa koji uređuju korporativno upravljanje. Društva čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište uskladit će i unaprijediti svoj sustav korporativnog upravljanja s tako izmijenjenim i dopunjenim propisima. Pritom će unaprjeđenje sustava korporativnog upravljanja imati pozitivan učinak na poslovanje društva, a posljedično i na razvoj tržišta kapitala i gospodarstvo u cjelini.

* Sadržaj omogućila HANFA

New Report

Close