Poslovna 2024.
Poslovna 2024.

Inteligentni transportni sustavi, nove tehnologije i alternativna goriva

Značajno su se posvetili digitalnoj tranziciji putem koje nastoje ostvariti i ciljeve zelene tranzicije.
PD VL native tim
29. studeni 2023. u 22:00

Cestovni promet danas nosi stigmu djelatnosti koja značajno zagađuje okoliš i doprinosi klimatskim promjenama. Istodobno, ceste su krvotok gospodarstva i životna potreba u većini naših aktivnosti. Međutim, ono na što usmjeravamo fokus našeg razvitka, sukladno nacionalnim i globalnim strategijama je digitalna i zelena tranzicija.

Za nas digitalno, u kontekstu prometa, konkretno znači uvođenje inteligentnih transportnih sustava koji će povećati sigurnost i smanjiti zastoje, a zeleno znači okretanje prema novim tehnologijama i alternativnim gorivima.

Korištenje energije sunca ili buduće snabdijevanje vodikom za pogon vozila još nije i dugo neće biti komercijalno isplativo pa je naša uloga, kao državnog poduzeća, promicanje i uvođenje tehnologija koje još nisu isplative. I tu očekujemo značajnu potporu europskih fondova.

'Zeleno' racionalno održavanje

Značajni efekt na očuvanje okoliša ima racionalnije održavanje cestovne infrastrukture, čiji preduvjet je digitalna transformacija u području sustava za upravljanje cestovnom imovinom.

Odjel za održivi razvoj

Kako bismo dali dodatan naglasak na zelene tehnologije, unutar Hrvatskih cesta oformljen je Odjel za održivi razvoj koji obavlja poslove praćenja EU i nacionalnih politika vezano uz održivi razvoj, planiranja mogućnosti ostvarenja nacionalnih i EU ciljeva vezano uz održivi razvoj na državnim cestama, poslove prikupljanja, analize i obrade podataka te planiranja, organiziranja i koordiniranja aktivnosti vezano uz mogućnosti razvoja projekata održivog razvoja na državnim cestama te analize i planiranje mogućeg sufinanciranja projekata održivog razvoja iz EU fondova, Programa EU te inozemnih razvojnih banaka.

Prethodnih godina značajno smo se unutar tvrtke posvetili digitalnoj tranziciji putem koje nastojimo ostvariti i ciljeve zelene tranzicije.

Naime, uvođenje koncepta ureda bez papira izravno smanjuje ispisivanje te, posljedično, sječu drveća za proizvodnju papira. Rekli bismo ipak da će puno značajnijim efektima na očuvanje okoliša rezultirati racionalnije održavanje naše cestovne infrastrukture, a preduvjet kojega je upravo digitalna transformacija u području sustava za upravljanje cestovnom imovinom.

Sustavom za upravljanje projektima uspostavljen je cjeloviti sustav upravljanja građenjem i izvanrednim održavanjem cesta/D. Špehar/PIXSELL

Hrvatske ceste na digitalnu tranziciju gledaju kao na mijenjanje srži i osnove naše organizacije (poslovnog modela) korištenjem različitih digitalnih tehnologija i kao svjesno vođenu preobrazbu Hrvatskih cesta, uz visoku razinu upotrebe digitalnih tehnologija.

Kao ključne uvjete za provođenje digitalne tranzicije definiramo određivanje smjernica, pridobivanje dionika, kvalitetno odlučivanje tijekom transformacije i određivanje redoslijeda i rokova. Ako se na digitalnu tranziciju gleda iz navedenog diskursa, mogli bismo ustvrditi da smo s ozbiljnom transformacijom krenuli prije desetak godina i da je osobito intenzivirana u posljednjih pet godina. Premda smo neke velike i vrlo zahtjevne projekte odradili, i dalje smo u izrazito intenzivnom razdoblju poboljšanja i dograđivanja sustava u raznim područjima.

Tehnologije i poslovni izazovi koji dolaze ne daju nam za pravo da digitalnu transformaciju ikada proglasimo dovršenom. Glavne okosnice digitalizacije možemo svrstati u grupu provedenih te projekata u realizaciji.

Projekti koje smo proveli odnose se na Sustav za upravljanje projektima kojim je uspostavljen cjeloviti sustav upravljanja građenjem i izvanrednim održavanjem cesta, potom Sustav za upravljanje dokumentima kojim je ostvareno učinkovito elektroničko poslovanje kroz centralizaciju i standardizaciju rada i nadzora nad svim procesima uredskog poslovanja. Točnije, sva ulazna pismena se digitaliziraju, pohranjuju i digitalno raspoređuju, svi ulazni e-računi se automatski učitavaju, digitalno verificiraju i plaćaju, a uspostavljena je i digitalna verifikacija izlaznih ugovora.

Implementiran je najnoviji SAP ERP sustav (S/4HANA) kojim je podignuta kvaliteta upravljanja, povećana je dostupnost podataka o stanju poslovanja u realnom vremenu, smanjeni su troškovi kroz optimizaciju poslovnih procesa i resursa, pojednostavljeni su proceduralni zadaci za djelatnike, te je osigurana integracija s drugim informacijskim sustavima. Bitno je spomenuti realizaciju i upotrebu BIM modela kojim je uspostavljena zajednička platforma za razmjenu podataka (CDE) i definiran informacijski model u cestogradnji.

Ured bez papira

Nadalje, uspostavljena je jedinstvena baza javnih cesta u RH kao osnova za stvaranje nove platforme za prostorno praćenje svih aktivnosti na cestama. Izrađen je web GIS portal svih javnih cesta i objavljen na internet stranici Društva u skladu s Inspire direktivom. Njime se kontinuirano preuzima kompletni digitalni katastarski plan te registar prostornih jedinica koji su vidljivi na web GIS portalu Hrvatskih cesta.

Razvijena je GIS platforma javnih cesta kao osnova za daljnji razvoj raznih modula koji će omogućiti prostorno praćenje svih aktivnosti koje se odvijaju na javnim cestama od otkupa zemljišta, uknjižbe, gospodarenja cestovnim zemljištem, uvida u projektiranje, građenje i održavanje cesta do, u krajnjoj fazi, mogućnosti praćenja izvanrednog prijevoza, radnih vozila i strojeva ugovornih izvoditelja te praćenja obavljanja pojedinih aktivnosti definiranih ugovorima. Upravo je dovršen i u početku implementacije informacijski sustav u kojemu, na svim našim projektima, surađuju izvođači, nadzor i ovlaštene osobe investitora.

Između ostalog, u sustavu je omogućeno multipartitno elektroničko potpisivanje svih dokumenata. Nadalje, razvija se Izvještajno poslovno analitički sustav (sustav poslovne inteligencije) koji će po primijenjenoj tehnologiji, biti jedan od najmodernijih, a po opsegu među većim sustavima poslovne inteligencije u RH.

Njime će se u konačnici omogućiti jednake usluge i uvjeta korištenja svim korisnicima s pristupom sustavu, izvještavanja u stvarnom vremenu o trenutnom i povijesnom stanju poslovanja. U realizaciji je i nadogradnja već započetog projekta “Ured bez papira”.

A obzirom na to da je digitalizacija potpuno transformirala naše poslovanje, naš sada već vrlo kompleksan informacijski sustav postao je ranjiv i podložan napadima i prijetnjama sigurnosti kriminalnih i ostalih (političkih, terorističkih…) skupina iz cijelog svijeta.

Stoga pridajemo veliku važnost uspostavi kibernetičke sigurnosti primjenom najsuvremenijih alata i metoda kako ne bismo doveli u pitanje kontinuitet i kvalitetu poslovanja.

* Sadržaj omogućile Hrvatske ceste

New Report

Close