RFNF (Rafinerija Nafte a.d. Beograd)

Rafinerija nafte A.D. Beograd je preduzeće za proizvodnju maziva i antikorozionih sredstava na bazi derivata nafte. Preduzeće je osnovano 1934. godine. Rafinerija nafte Beograd 1981. godine ulazi u sastav energetsko-naftno-hemijskog SOUR-a JUGOPETROL u kojoj je nosilac proizvodnje, da bi Zakonom o osnivanju javnog preduzeća NIS, 1992. godine, postala deo Naftne industrije Srbije pod današnjim nazivom.

New Report

Close