Razlika između godišnjih i kvartalnih FI

Naslovnica Forum Gospodarstvo i financije Fundamentalna analiza Razlika između godišnjih i kvartalnih FI

V

Slaven Andrašić, Poslovni dnevnik

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]

Nastavak …

Pogledajmo sada na jednom primjeru iz prakse kako drastična razlika između godišnjeg i kvartalnih FI može biti, a sve iz gore navedenih razloga i kako vlasnički odnosi mogu biti zemršeni. Ovo je citat iz komentara uprave Transadrije kojega možemo naći u gotovo svakom njihovom izvješću:

vorda, 10.03.2008. u 23:01
Transadrija ima 70,78% vlasništva u Trans-Ri koja drži 20% udjela u Policentru, nositelju izgradnje Tower-centra.

U ovoj priči najvažniji su Transadrija i Tower-centar, ali vlasninički izgledaju miljama daleko. Transadrija podsjeduje više od 50% u Trans-Ri, a.li ova posjeduje manje od 20% u Policentru. Transadrija može na svakom kvartalu prikazati dobit koju mje ostvarila Trans-Ri, ali što im to znači kada Trans-Ri ne može iskazati dobit koju ostvari Policentro.

Rješenje zagonetke izgleda ovako. Pretpostavimo da je Policentro u 2007 godini prodao dobar dio poslovnog prostora u Tower-centru (što se vrlo vjerovatno i dogodilo). Na kraju godine skupština Policentra donosi odluku da se najveći dio dobiti ostvarene prodajom poslovnog prostora (što je ranije između suvlasnika dogovoreno) prenese na udjelničare. S te osnove Trans-Ri ima pravo na 20% tako ostvarene dobiti. S obzirom da je Trans-Ri član grupe Transadrija, Transadrija u svojem GFI iskazuje 70,78% te dobiti odnosno srazmjerno vlasničkom udjelu u Trans-Ri.

Prema tome, kroz godinu šipak, a na kraju godine bal.[smiley]

Volio bi čuti neke komentare i razmišljanja u vezi ovoga

BTW

Ne posjedujem dionice TNSA. Ovo sam uzeo samo kao ogledni primjer, takvih bi se dalo naći još dosta.

Pozdrav

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]

zasto se ta stavka manjinskih interesa pojavila tek u izvjescu za 3Q a nije u ostalim izvjescima do sada… za 2006 pojavila se tek na godisnjem izvjescu…

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]


zasto se ta stavka manjinskih interesa pojavila tek u izvjescu za 3Q a nije u ostalim izvjescima do sada… za 2006 pojavila se tek na godisnjem izvjescu…

Manjinski interesi su iskazani na AOP 020 pa bi po logici i na AOP 054 trebalo nešto biti. Zbog čega oni to ne iskazuju, nema pojma. Vjerovatno zbog toga jer ne rade kako treba.

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]


…Nije sve baš tako, treba puno čitati MSFI-a . TNSA koja se klasificira koa veliki poduzetnik, a čije dionice kotira-ju na burzi, obveznik je primjene MSFI-a i revidiranog MRS 27,Isti zahtijevaju da se za ovisna društva koja ula-ze u konsolidaciju, ne primjenjuje metoda udjela, već metoda troška. Bitna je i povezanost matice i ovisnih društava, da li je ta povezanost samo vlasnička, da li obuhvaća vertikalnu integraciju u smislu oblikovanja i prodaje zajedničkog proizvoda. Sukladno zahtjevima revidiranog MRS 27, navedena ulaganja u ovisna dru-štva koja se konsolidiraju i iskazuju po metodi troška, nakon datuma stjecanja priznaje se prihod od ulaganja temeljem obavijesti ovisnog društva samo u mjeri u kojoj se primaju raspodjele neto dobiti ovisnog društva. Prema tomu, GFI obrazac je odvojen financ. izvještaj TNSA (matice,) dok TFI-POD, koji izlazi na burzi, iskazuje konsolidirane podatke za grupu, ali bez metode udjela. Itd. itd.,… ima još puno toga. pozdrav[undecid]

Imaš pravo ima tu još puno toga.
Za MSFI ne znam. Moram priznati da ih nisam baš detaljno proučavao, ali MRS 28. Računovodstvo ulaganja u pridružene kompanije kaže ovako:

vorda, 10.03.2008. u 23:02
Konsolidirani financijski izvještaji

8. Ulaganje u pridruženu kompaniju treba se obračunati u konsolidiranim
financijskim izvještajima prema metodi udjela
izuzev kada je ulaganje stečeno i
drži se isključivo s namjerenom da se u bliskoj budućnosti otuđi u kojem slučaju
ono treba biti obračunano prema metodi troška.

Još važnije od ovoga je obrazloženje koje slijedi:

vorda, 10.03.2008. u 23:02
9. Priznavanje dobiti na osnovi primljenih raspodjela možda nije adekvatno
mjerilo zarađene dobiti ulagača za ulaganje u pridruženu kompaniju
, jer
primljene raspodjele mogu pokazati slab međuodnos za uspjeh pridružene
kompanije. Budući da ulagač ima značajan utjecaj nad pridruženom kompanijom,
ulagač ima u stanovitoj mjeri odgovornost za uspjeh pridružene kompanije i , kao
rezultat dobit od svojeg ulaganja. Ulagač koristi ovo upravljanje proširujući
djelokrug svojih konsolidiranih financijskih izvještaja kako bi uključio svoj
udjel u rezultatima takve pridružene kompanije i tako osigurava analize zarada i
ulaganja iz kojih se mogu izračunati korisniji odnosi. Kao rezultat, primjena
metode osigurava informativnije izvještavanje o neto sredstvima i neto dobiti
ulagača.

Pozdrav

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]

Kada se radi o osnovnoj djelatnosti koja je kod povezanog društva različita u odnosu na maticu MRS 27 kaže ovako:

vorda, 10.03.2008. u 23:03
Ponekad je podružnica isključena iz konsolidacije kada njene poslovne
aktivnosti nisu slične onima drugih poduzeća unutar grupe. Isključenje na tim
osnovama nije opravdano
jer se bolja informacija pruža konsolidiranjem takvih
podružnica i objavljivanjem dodatnih informacija u konsolidiranim financijskim
izvještajima o različitim poslovnim aktivnostima podružnica. Na primjer,
objavljivanja koja zahtijeva Međunarodni računvodstveni standard 14,
Izvješćivanje financijske informacije po segmentu, pomaže u objašnjenju važnosti
različith poslovnih aktivnosti unutar grupe.

Pozdrav

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]

Jel ti to imaš inside info kako se u Transadriji knjiži.[smiley] U bilješkama uz FI ja ne vidim ništa slično što bi potkrijepilo tvoje tvrdnje.

vorda, 10.03.2008. u 23:03
Sukladno obvezi i pravilima konsolidiranja koja proizlaze iz MSFI-a te revidiranog MRS 27,a koji su na snazi od poč.2006.g. Transadria d.d. ima obvezu da u konsolidaciju uključi i ovisna društava u inozemstvu, pa u 2006.g. Grupu čine: Transadria- matica i ovisna društva: Trans.Ri d.o.o. Transglob d.o.o. Ljubljana i Transmar d.o.o. Koper

vorda, 10.03.2008. u 23:03
Tijekom 2006. godine Transadria – matica je postojeće računovodstvene politike uskladila i nadopunila s važećim Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI-ima), a čija je primjena za 2006. godinu obvezujuća za “velika” trgovačka društva, te društva koja kotiraju i koja su obveznici konsolidacije. Sukladno revidiranom MRS 27 matica je u 2006. g., osim ovisnog dr.Trans.Ri d.o.o., u konsolidaciju uključila i subjekte u inozemstvu:Transglob Ljubljana i Transmar Koper
.

vorda, 10.03.2008. u 23:03
Sukladno odredbama MSFI te revidiranog MRS 27-Konsolidirani i odvojeni financ. izvješt.,Drušvo u 2006.g. ima obvezu sastavljanja i prikazivanja konsolidacije izvještaja za gru-pu koju čine slijedeća ovisna društva: Trans.Ri d.o.o. Rijeka, Transglob d.o.o. Ljubljana i Transmar d.o.o. Koper; Povezanost matice i ovisnih društava je vlasnička: …

Iz ovoga ja vidim jedino uključivanje Transglob i Transmar u konsolidaciju grupe kao posljedicu primjene MSFI i MRS 28. Niti riječi o metodi knjiženja ulaganja.

Bez uvrede, ali meni se čini da ni ti nisi baš proučavao MRSi i MRS-ove, te da ti neki pojmovi nisu baš jasni.

Iako sve ovo (mislim na metodu knjiženja ulaganja) uopće nije bitno za raspravu koju sam započeo, drago mi je da se bar netko uključio u raspravu.

Pozdrav

New Report

Close