DIOK (DIOKI d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska DIOK (DIOKI d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Smjesan si Savo . Zar je bolje strateski partner ili banke ajde genije

Smješna je teza da država voli Dioki više od banaka!
Šta je država učinila dobroga – NIŠTA!
A sve loše za Dioki dolazi upravo iz Države!
Evo ilustracije – par kredita od HYPO!

Temeljem zapisnika broj Z-3613/2009/4210 prenosi se slijedeći upis: Zaprimljeno 08.05.2009. broj Z-2783/09.- SPOREDNA HIPOTEKA-
Temeljem javnobilježničke isprave – Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 27.travnja 2009., zaključenog između Hypo Alpe – Adria-Bank International AG sa sjedištem u Klagenfurtu,R. Austrija, 1-9020 Klagenfurt Alpen – Adria -Platz 1 /OIB:9073082141/, kao založnog vjerovnika, Dina -Petrokemije d.d. proizvodnja ,terminali i servisi ,Omišalj,Poje 1 /OIB:89209113164/, kao založnog dužnika I, Ćuf d.o.o. za poslovanje nekretninama Zagreb,Žitnjak bb /OIB:50616400695/, kao založnog dužnika II, Piros d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zagreb, Žitnjak bb /OIB:24400306860/, kao založnog dužnika III, koji Sporazum je solemniziran u uredu javnog bilježnika Ilinke Lisonek u Zagrebu,Trg Hrvatskih velikana 4, pod posl.brojem OV-6064/2009. od 28.travnja 2009.,a koji sporazum je sklopljen temeljem Ugovora o kreditu broj CH/1721 uknjižuje se pravo zaloga na nekretnini u "A" radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od EUR = 6.000.000,00 ,uvećano za ugovornu kamatu po promjenjivoj kamatnoj stopi koja u vrijeme zaključenja Ugovora iznosi 7% dekurzivno godišnje, eventualnu zateznu kamatu, sve troškove prijevoda,ovjera, postupka uknjižbe, poreze i takse,uz dogovoreno trajanje kredita po Sporazumu i Ugovoru o kreditu broj CH/1721 do 31.prosinca 2019., za korist:
6.000.000,00 EUR
4. HYPO ALPE – ADRIA – BANK AG AUSTRIJA, KLAGENFURT, ALPEN – ADRIA – PLATZ 1

Temeljem zapisnika broj Z-3613/2009/4210 prenosi se slijedeći upis: Zaprimljeno 08.05.2009. broj Z-2784/09.- SPOREDNA HIPOTEKA –
Temeljem javnobilježničke isprave – Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 28.travnja 2009., zaključenog između Hypo Alpe – Adria-Bank International AG sa sjedištem u Klagenfurtu,R. Austrija, 1-9020 Klagenfurt Alpen – Adria -Platz 1 /OIB:9073082141/, kao založnog vjerovnika, Dina -Petrokemije d.d. proizvodnja ,terminali i servisi ,Omišalj,Poje 1 /OIB:89209113164/, kao založnog dužnika I, Ćuf d.o.o. za poslovanje nekretninama Zagreb,Žitnjak bb /OIB:50616400695/, kao založnog dužnika II, Piros d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zagreb, Žitnjak bb /OIB:24400306860/, kao založnog dužnika III, koji Sporazum je solemniziran u uredu javnog bilježnika Ilinke Lisonek u Zagrebu,Trg Hrvatskih velikana 4, pod posl.brojem OV-6030/2009. od 28.travnja 2009.,a koji sporazum je sklopljen temeljem Ugovora o kreditu broj HR/1897,uknjižuje se pravo zalogana nekretnini u "A" ,radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od EUR =7.900.000,00 ,uvećano za ugovornu kamatu po promjenjivoj kamatnoj stopi koja u vrijeme zaključenja Ugovora iznosi 5,75 % dekurzivno godišnje, eventualnu zateznu kamatu, sve troškove prijevoda,ovjera, postupka uknjižbe, poreze i takse,uz dogovoreno trajanje kredita po Sporazumu i Ugovoru o kreditu broj HR/1897 do 31.ožujka 2019., za korist:
7.900.000,00 EUR
5. HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG R. AUSTRIJA,KLAGENFURT, ALPEN-ADRIA-PLATZ 1

Koji je rok – 10 godina!


Smjesan si Savo . Zar je bolje strateski partner ili banke ajde genije

Smješna je teza da država voli Dioki više od banaka!
Šta je država učinila dobroga – NIŠTA!
A sve loše za Dioki dolazi upravo iz Države!
Evo ilustracije – par kredita od HYPO!

Temeljem zapisnika broj Z-3613/2009/4210 prenosi se slijedeći upis: Zaprimljeno 08.05.2009. broj Z-2783/09.- SPOREDNA HIPOTEKA-
Temeljem javnobilježničke isprave – Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 27.travnja 2009., zaključenog između Hypo Alpe – Adria-Bank International AG sa sjedištem u Klagenfurtu,R. Austrija, 1-9020 Klagenfurt Alpen – Adria -Platz 1 /OIB:9073082141/, kao založnog vjerovnika, Dina -Petrokemije d.d. proizvodnja ,terminali i servisi ,Omišalj,Poje 1 /OIB:89209113164/, kao založnog dužnika I, Ćuf d.o.o. za poslovanje nekretninama Zagreb,Žitnjak bb /OIB:50616400695/, kao založnog dužnika II, Piros d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zagreb, Žitnjak bb /OIB:24400306860/, kao založnog dužnika III, koji Sporazum je solemniziran u uredu javnog bilježnika Ilinke Lisonek u Zagrebu,Trg Hrvatskih velikana 4, pod posl.brojem OV-6064/2009. od 28.travnja 2009.,a koji sporazum je sklopljen temeljem Ugovora o kreditu broj CH/1721 uknjižuje se pravo zaloga na nekretnini u "A" radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od EUR = 6.000.000,00 ,uvećano za ugovornu kamatu po promjenjivoj kamatnoj stopi koja u vrijeme zaključenja Ugovora iznosi 7% dekurzivno godišnje, eventualnu zateznu kamatu, sve troškove prijevoda,ovjera, postupka uknjižbe, poreze i takse,uz dogovoreno trajanje kredita po Sporazumu i Ugovoru o kreditu broj CH/1721 do 31.prosinca 2019., za korist:
6.000.000,00 EUR
4. HYPO ALPE – ADRIA – BANK AG AUSTRIJA, KLAGENFURT, ALPEN – ADRIA – PLATZ 1

Temeljem zapisnika broj Z-3613/2009/4210 prenosi se slijedeći upis: Zaprimljeno 08.05.2009. broj Z-2784/09.- SPOREDNA HIPOTEKA –
Temeljem javnobilježničke isprave – Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 28.travnja 2009., zaključenog između Hypo Alpe – Adria-Bank International AG sa sjedištem u Klagenfurtu,R. Austrija, 1-9020 Klagenfurt Alpen – Adria -Platz 1 /OIB:9073082141/, kao založnog vjerovnika, Dina -Petrokemije d.d. proizvodnja ,terminali i servisi ,Omišalj,Poje 1 /OIB:89209113164/, kao založnog dužnika I, Ćuf d.o.o. za poslovanje nekretninama Zagreb,Žitnjak bb /OIB:50616400695/, kao založnog dužnika II, Piros d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zagreb, Žitnjak bb /OIB:24400306860/, kao založnog dužnika III, koji Sporazum je solemniziran u uredu javnog bilježnika Ilinke Lisonek u Zagrebu,Trg Hrvatskih velikana 4, pod posl.brojem OV-6030/2009. od 28.travnja 2009.,a koji sporazum je sklopljen temeljem Ugovora o kreditu broj HR/1897,uknjižuje se pravo zalogana nekretnini u "A" ,radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od EUR =7.900.000,00 ,uvećano za ugovornu kamatu po promjenjivoj kamatnoj stopi koja u vrijeme zaključenja Ugovora iznosi 5,75 % dekurzivno godišnje, eventualnu zateznu kamatu, sve troškove prijevoda,ovjera, postupka uknjižbe, poreze i takse,uz dogovoreno trajanje kredita po Sporazumu i Ugovoru o kreditu broj HR/1897 do 31.ožujka 2019., za korist:
7.900.000,00 EUR
5. HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG R. AUSTRIJA,KLAGENFURT, ALPEN-ADRIA-PLATZ 1

Koji je rok – 10 godina!

[/quote]

Znaci bez strateskog partnera i ulagaca smo u stecaju . Banke zdravo ma zdravo

Vaš link

Nije bogat onaj koji nema, nego onaj koji ima

http://youtu.be/ezPN3LXmgso

@Mcinha

6. srpanj 2012.| Marija Brnić
Dina ulagaču iz Azerbajdžana, nad Diokijem se otvara stečaj

Radnici iz zagrebačkih pogona na Žitnjaku negativno su reagirali na najnoviji razvoj događaja

Ministarstvima financija i gospodarstva u četvrtak je konačno stigla ponuda investitora za Dioki, točnije zaprimljena je ponuda za preuzimanje Diokijeve tvrtke-kćeri u Omišlju na Krku Dina Petrokemija, i to od azerbejdžanske tvrtke Mes. Prema prvim informacijama iz Vlade, ponuda azerbejdžanske tvrtke poboljšana je u odnosu na onu ranije, no tek će u petak biti poznato hoće li za hrvatsku stranu biti prihvatljiva. Ocijene li ju zadovoljavajućom, to bi, kažu u Vladi, značilo da će Dioki Mesu prodati Dinu, a za sam Dioki potom bi se trebalo ići u pokretanje stečajnog postupka.

Pa lijepo piše da će prodati a ne pokloniti Dinu!
Kako bi mogli poslije takvog posla s Dinom u stečaj – pa Dina ima imovinu vrijednu 300 milijuna eura – minimalno.

Za Cacicevu presudu u Madjarskoj zrtvovano je 450 zaposlenika DIOKI-ja,odlazkom na burzu i gasenjem lokacije Zitnjak.

Ok, ide u stecaj, spusili smo svi..a sto sada sa otpreminama? Ovi na vlasti ce se sada gaziti da i tu zeznu ljude…

http://youtu.be/p77G7ifJmjE

O ho ho, evo 3 min do petka a nešto je procurilo u javnosti 🙂

Sad samo da čujemo još o sudbini Žitnjaka i možemo mirno na zasluženi godišnji odmor štihati vrt i saditi krumpire ( recept zna uprava )@Mcinha

6. srpanj 2012.| Marija Brnić
Dina ulagaču iz Azerbajdžana, nad Diokijem se otvara stečaj

Radnici iz zagrebačkih pogona na Žitnjaku negativno su reagirali na najnoviji razvoj događaja

Ministarstvima financija i gospodarstva u četvrtak je konačno stigla ponuda investitora za Dioki, točnije zaprimljena je ponuda za preuzimanje Diokijeve tvrtke-kćeri u Omišlju na Krku Dina Petrokemija, i to od azerbejdžanske tvrtke Mes. Prema prvim informacijama iz Vlade, ponuda azerbejdžanske tvrtke poboljšana je u odnosu na onu ranije, no tek će u petak biti poznato hoće li za hrvatsku stranu biti prihvatljiva. Ocijene li ju zadovoljavajućom, to bi, kažu u Vladi, značilo da će Dioki Mesu prodati Dinu, a za sam Dioki potom bi se trebalo ići u pokretanje stečajnog postupka.

Pa lijepo piše da će prodati a ne pokloniti Dinu!
Kako bi mogli poslije takvog posla s Dinom u stečaj – pa Dina ima imovinu vrijednu 300 milijuna eura – minimalno.


Pitanje je za koliko azeri kupuju Dina-u, ako ju kupuju? Možda se 300 pretvori u 15, sve je moguće

Nije bogat onaj koji nema, nego onaj koji ima

Sad kad znamo da je to – to i da dalje nema, moramo se izboriti za otpremnine prije otvaranja stećaja! Pa nećemo valjda čekati mjesecima ili godinama naše otpremnine – ako ih uopće bude! Večina stećaja u lijepoj našoj traje nekoliko godina, neki čak i 5, 6.
Neka država otkupi naša prava, nama isplati otpremnine kao što je to bilo u Kraljevici a onda neka se oni namiruju. Obzirom da nas je politika dovela u ovu situaciju, to bi bilo fer prema nama nakon mjeseci i mjeseci gladovanja……..Hypo banka je spremna dati novac za plaće i otpremnine ukoliko država da jamstva. Sa tim jamstvima, za 7 dana mogli bi imati naovac od plaća i otpremnina na računu i prijavit se na burzu.


….značilo da će Dioki Mesu prodati Dinu, a za sam Dioki potom bi se trebalo ići u pokretanje stečajnog postupka.

znači to je to, ili će se do firme prodati pa DIOKI ide u stečaj, ili se neće prodati pa DIOKI ide u stečaj
kako god, glavno da se ova agonija DIOKI-a završi pa će bar DINA nastaviti poslovanje….

moji postovi nisu poziv na kupnju ili prodaju dionica niti savjet za investiranje

New Report

Close