ZB Future 2055

Osnovni podatci
Vrsta fonda:
Specijalni fondovi
Društvo za upravljanje:
ZB Invest
Početak rada fonda:
24.02.2015.
Početna cijena udjela:
100,00 €
Prva uplata:
min. 50.00€
Daljnje uplate:
min. 50.00€
Naknade

Ulazna naknada:

  • 0,00 %

Izlazna naknada:

  • Ovisno o razdoblju investiranja:
    • do 6 mjeseci = 1,50 %
    • 6 mjeseci i duže = 0,00 %
Investicijska struktura

<strong>Ciljevi i investicijska politika</strong>
Investicijski cilj Fonda je porast vrijednosti udjela do 2025. godine, ulaganjem imovine Fonda u diversificirani portfelj financijskih instrumenata poput udjela u fondovima, dionica, obveznica te instrumenata tržišta novca u skladu s ciljanom strukturom portfelja. Ciljana struktura portfelja odnosi se na unaprijed određenu alokaciju ulaganja među pojedinim kategorijama imovine, na način da ukupni portfelj protekom vremena prema dospijeću Fonda u 2025. godini postaje sve konzervativniji odnosno manje rizičan.

<a href=”http://www.zbi.hr/home/zbi/zb-future-2025/hr/” target=”_blank” rel=”noopener”>Više pojedinosti na sljedećoj poveznici</a>

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2021
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
124,7449
3,45
12,31
17,36
4,56
0,60

New Report

Close