ZB BRIC+

Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
ZB Invest
Početak rada fonda:
13.04.2010.
Početna cijena udjela:
100,00 EUR
Prva uplata:
min. 100,00 eura u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:
min. 50,00 eura u kunskoj protuvrijednosti
Naknade

Ulazna naknada:

 • 0,00 %

Izlazna naknada:

 • Ovisno o razdoblju investiranja:
  • do 6 mjeseci = 1,50 %
  • iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Investicijska struktura

Investicijski cilj Fonda je rast vrijednosti uloženih sredstava na dulji rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine Fonda pretežno u portfelj dionica kompanija iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, te udjela i dionica investicijskih fondova koji pretežno ulažu u takve dionice. Prikupljena novčana sredstva se ulažu u:

 • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, bez ograničenja,
 • investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te komapnija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, bez ograničenja,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja s popisa zemalja*, do 50% imovine Fonda,
 • investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice izdavatelja s popisa zemalja *, do 50% imovine Fonda,
 • obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te izdavatelja s popisa zemalja*, do 30% imovine Fonda,
 • investicijske fondove koji ulažu pretežno u obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te izdavatelja s popisa zemalja*, do 30% imovine Fonda,
 • depozite i sporazume o reotkupu kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije i OECD-a, do 30% imovine Fonda, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
 • terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. Prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda. Popis zemalja: Argentina, Meksiko, Čile, Rep. Koreja, Indonezija, Tajland, Južna Afrika, Tajvan, Kazakstan, Turska, Malezija, Vijetnam

Izvor: Hrportfolio.hr

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2021
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
117,2531
0,88
12,57
8,47
1,63
1,44

New Report

Close