USA Blue Chip

Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
FIMA Global Invest
Početak rada fonda:
18.04.2017.
Početna cijena udjela:
20,00 USD
Prva uplata:
min. 20,00 $ (za uplate u valuti $); min. 20,00 $ u kunskoj protuvrijednosti (za uplate u valuti HRK)
Daljnje uplate:
min. 20,00 $ (za uplate u valuti $); min. 20,00 $ u kunskoj protuvrijednosti (za uplate u valuti HRK)
Naknade

Ulazna naknada:

  • 0,00 %

Izlazna naknada:

  • 2,00 % (max. naknada)
Investicijska struktura

Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda. Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente i sa slijedećim ograničenjima:

  • do 100% u vlasničke vrijednosne papire (dalje u tekstu:VP) kojima se trguje na uređenim tržištima u SAD, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100;
  • do 30% u UCITS fondove;
  • do 30% u depozite kod kreditnih institucija;
  • do 30% u novac na računima;
  • do 10% u financijske izvedenice i to:
  • kupnju “put” opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima čime se kupuje pravo da se određeni VP za vrijeme trajanja opcijskog ugovora uvijek može prodati po određenoj (izvršnoj) cijeni. Na taj način se želi zaštiti imovinu Fonda od pada vrijednosti ispod razine izvršne cijene. Za kupnju takvog opcijskog ugovora plaća se premija.
  • Izdavanje “call” opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima čime nastaje obveza prodaje VP iz imovine Fonda na određenoj (izvršnoj) cijeni za vrijeme trajanja ugovora. Na ovaj način Fond prihoduje premiju od izdanih opcija u zamjenu za odricanje od rasta iznad izvršne cijene. Sve izdane “call” opcije su uvijek pokrivene u potpunosti imovinom Fonda na način da za svaki “underlying” VP na koji je prodana “call” opcija postoji identičan vrijednosni papir u imovini fonda.
  • Izdavanje “put” opcijskih ugovora čime se obvezuje kupiti određeni VP po određenoj (izvršnoj) cijeni za vrijeme trajanja ugovora. U zamjenu za izdavanje opcijskih ugovora dobiva se novčana premija. “Put” opcijski ugovori izdaju se isključivo u iznosu koji je pokriven stanjem novčanih sredstava na računu Fonda.
Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2023
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
$
20,9631
-0,28
7,50
7,35
1,74
-0,26

New Report

Close