Raiffeisen Dynamic

Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
Raiffeisen Invest
Početak rada fonda:
30.12.2011.
Početna cijena udjela:
100,00 EUR
Prva uplata:
min. 500,00 kn
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
Naknade

Ulazna naknada:

  • 0.0 %

Izlazna naknada:

  • Izlazna naknada u iznosu od 3% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju od jedne (1) godine ili kraćih. Izlazna naknada u iznosu od 1,5% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja dužem od jedne (1) godine. Za ulaganja duža od dvije (2) godine izlazna naknada se ne naplaćuje.
Investicijska struktura

Investicijski cilj fonda Raiffeisen Prestige Equity je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok ulaganjem imovine Fonda pretežno u dionice i investicijske fondove koji ulažu u dionice. S obzirom na investicijski cilj i ograničenja ulaganja Raiffeisen Prestige Equity, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom je dionički fond koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine. Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira
  • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj zemlja članica EU
  • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda

Izvor: Hrportfolio.hr

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2023
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
05.02.2020
118,3673
1,79
6,74
2,81
2,10
0,64

New Report

Close