Platinum Blue Chip

Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
Platinum Invest
Početak rada fonda:
03.01.2008.
Početna cijena udjela:
100,00 EUR
Prva uplata:
minimalno 1.000 kuna
Daljnje uplate:
minimalno 1.000 kuna
Naknade

Ulazna naknada:

 • 0,00 %

Izlazna naknada:

 • Ukida se naplata izlazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju od 30.09. do 31.12.2010.Inače se obračunava ovisno o razdoblju investiranja:do 6 mjes. = 3,00 %od 6 do 12 mjes. = 2,00 %od 1 do 2 godine = 1,00 %od 2 do 3 godine = 0,50 %više od 3 godine = 0,00 %
Investicijska struktura
 • Najmanje 70% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire
 • Najviše 30% neto imovine Fonda u dionice uvrštene na burzama te na tržištima u slijedećim zemljama: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Singapur i Hong Kong
 • Najviše 10% u investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice vodećih inozemnih i multinacionalnih kompanija, a koji su odobreni i nadzirani od strane regulatora na dotičnom tržištu i čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda te, uz uvjet da:
  • im je omogućena slobodna distribucija u svim državama EU bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela svake od država članica, – su registrirani u skladu s pravom EU odnosno države iz koje potječu te da podliježu nadzoru pripadajućih nadzornih javnih tijela, – ne ulažu
 • više od 10% vlastite imovine u druge investicijske fondove
 • Najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan zemalja članica EU
 • Najviše 30% neto imovine Fonda u depozite, kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire te ostale instrumente tržišta novca kojima se trguje na organiziranim i uređenim tržištima
 • U terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, isključivo u svrhu zaštite potraživanja i imovine Fonda

Izvor: Hrportfolio.hr

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2020
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
90,7943
-0,63
5,08
4,70
-0,79
-0,06

New Report

Close