PBZ Global

Vrsta fonda:
Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje:
PBZ Invest
Početak rada fonda:
13.09.2001.
Početna cijena udjela:
65,52 EUR
Prva uplata:
minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn
Daljnje uplate:
minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn
Naknade

Ulazna naknada:
0,00 %

Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:do 1 godine = 0,50 %

Investicijska struktura
Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

 • do 60% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
 • do 60% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
 • do 60% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
 • do 60% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
 • do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH;
 • do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
 • do 60% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;
 • do 50% u novčane depozite kod financijskih institucija;
 • do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju[4];
 • do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
 • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
 • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
 • do 20% u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
 • do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
 • do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
 • do 10% u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
 • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.

[4] Pojam “Države sa tržištem kapitala u razvoju” odnosi se na Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Arapsku Republiku Egipat, Republiku Indiju, Južnoafričku Republiku, Republiku Kazakstan, Narodnu Republiku Kinu, Maleziju, Rusku Federaciju.

New Report

Close