OTP Uravnotezeni

Vrsta fonda:
Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje:
OTP Invest
Početak rada fonda:
15.12.2005.
Početna cijena udjela:
100,00 EUR
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:
min. 100,00 € (za uplate u valuti €)
Naknade

Ulazna naknada:
0,00 %

Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)

Investicijska struktura

Fond će ulagati u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

bez ograničenja – u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
do 65% imovine fonda – u dionice s kojima se trguje na burzama u RH ili zemljama članicama EU,
do 10% imovine fonda – u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 3%,
do 25% imovine fonda – u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH,
do 20% imovine fonda – u depozite kod financijskih institucija,
do 25% imovine fonda – u VP kojima se trguje službenim burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja koje nisu u EU, a redovito posluju,
do 15% imovine fonda – dužničke VP kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u članicama EU i OECD,
do 10% imovine fonda – u repo i obrnute repo sporazume,
do 40% imovine fonda – u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH,
do 10% imovine fonda – u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se ne podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB.

Ciljani omjer između dijela imovine uloženog u dionice i dijela imovine uloženog u dužničke VP ili depozite je 1:1.

New Report

Close