OTP Meridian 20

Osnovni podatci
Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
OTP Invest
Početak rada fonda:
28.04.2008.
Početna cijena udjela:
100,00 EUR
Prva uplata:
minimalno 400 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:
minimalno 40 € u kunskoj protuvrijednosti
Naknade

Ulazna naknada:

 • Ovisno o iznosu ulaganja:
  • Ukoliko zbroj svih uplata umanjen za sve isplate iznosi:
   • do 75.000 kn = 1,00 %
   • 75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
   • iznad 200.000,01 kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

 • Za razdoblje investiranja:
  • do 3 mjes. = 2,50 %
  • od 3 do 12 mjes. = 1,50 %
  • od 12 do 24 mjes. = 0,50 %
  • više od 24 mjes. = 0,00 %
Investicijska struktura

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

 • bez ograničenja – dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske,
 • do 30% imovine Fonda – dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske,
 • do 50% imovine Fonda – dionice i prava na dionice izdavatelja iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, te dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih zemalja,
 • do 40% imovine Fonda – dionice i prava na dionice izdavatelja iz Austrije, Bugarske, Češke, Estonije, Grčke, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke, te dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih zemalja,
 • do 30% imovine Fonda – dionice i prava na dionice izdavatelja iz Rusije, Ukrajine i drugih zemalja Zajednice nezavisnih država (Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan), zatim Turske, Izraela, Egipta, Alžira, Maroka, Libije, Tunisa, Nigerije i Južnoafričke republike, te dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih zemalja,
 • do 20% imovine Fonda – investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije, odnosno fondove koji su tamo registrirani,
 • do 15% imovine Fonda – depozite kod financijskih institucija,
 • do 15% imovine Fonda – sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume).

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost dioničkom tržištu, neće biti manja od 65% imovine Fonda. Imovina Fonda pretežno će biti uložena na tzv. tržištima u nastajanju (eng. “Emerging Markets“). Riječ je o tržištima u državama koje ne pripadaju grupi najrazvijenijih zemalja svijeta (prema kriteriju veličine bruto domaćeg proizvoda po stanovniku). Općenito, takva tržišta karakterizira niža razina likvidnosti u odnosu na razvijenija financijska tržišta, a posljedično i većom razinom rizika, ali su stoga i ulagači na takvim tržištima kompenzirani i većim očekivanim prinosima u dužem vremenskom roku.
Iako su hrvatske dionice u ograničenjima ulaganja navedene bez ograničenja, poslovanjem Fonda neće se preferirati ulaganja u financijsku imovinu kojom se trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj. Primarna tržišta na kojima će se ulagati imovina Fonda su, osim same Republike Hrvatske, tržišta u državama šireg okruženja Republike Hrvatske: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Makedonija, Mađarska, Rumunjska, Slovenija i Srbija. U širem smislu, a u skladu s ograničenjima ulaganja Fonda, imovina Fonda bit će uložena u globalnoj financijskoj regiji Istočne Europe, Bliskog Istoka i Afrike (tzv. EEMEA – East Europe, Middle East and Africa“) i to u onim državama koje imaju funkcionirajuća tržišta kapitala s primjerenim stupnjem pravne zaštite ulaganja.

Izvor: Hrportfolio.hr

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2021
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
05.02.2020
103,1655
-0,25
-0,42
5,61
0,27
0,27

New Report

Close