InterCapital Balanced – klasa B

Vrsta fonda:
Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje:
Hypo Alpe-Adria-Invest
Početak rada fonda:
26.02.2002.
Početna cijena udjela:
10,00 EUR
Prva uplata:
minimalno 700 kn
Daljnje uplate:
minimalno 100 kn
Naknade

Ulazna naknada:
0,00 %

Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:

 • do 1 godine = 1,50 %
 • od 1 do 2 godine = 1,00 %
 • iznad 2 godine = 0,00 %
Investicijska struktura

HI-balanced fond je namijenjen ulagateljima koji imaju srednjoročni vremenski horizont ulaganja i spremni su prihvatiti veći rizik povezan s ulaganjima u dionička i obveznička tržišta, te u skladu s tim očekuju više prinose.

Klasa A (do 60%)

 • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 60%,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 60%,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 40%,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja iz FR Brazila, Ruske Federacije, Ukrajine, Republike Indije, NR Kine, Republike Albanije, Republike Kazahstana – do 20%,
 • investicijski fondovi koji pretežno ulažu u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a, Ruske Federacije uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% – do 20%,
 • Exchange Traded Funds (ETFs – fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni indeks ili košaricu dionica) – do 20% imovine.

Klasa B (do 80%)

 • obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 80%,
 • obveznice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 80%,
 • obveznice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%,
 • kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 80%,
 • kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz EU, CEFTA-e i OECD-a – do 50%,
 • kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%,
 • investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% – do 20% imovine.

Klasa C (do 40%)

 • u depozite kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 40%,
 • druge instrumente tržišta novca kojima se trguje na organiziranom tržištu izdavatelja iz Republike Hrvatske, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 40% imovine.

Izvor: Hrportfolio.hr

New Report

Close