HPB Dionički

Osnovni podatci
Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
HPB Invest
Početak rada fonda:
04.10.2005.
Početna cijena udjela:
100,00 HRK
Prva uplata:
minimalno 400 kn
Daljnje uplate:
minimalno 400 kn
Naknade

Ulazne naknade – za uplate:

 • manje od 100.000 kuna = 1,50 %
 • jednake ili veće od 100.000 kuna = 0,00 %

Izlazna naknada – Naplaćuje se samo za iznose povlaćenja manje od 100.000 kuna.
Za razdoblje investiranja:

 • do 1 godine = 1,50 %
 • od 1 do 3 godine = 1,00 %
 • od 3 do 5 godia = 0,50 %
 • iznad 5 godina = 0,00 %
Investicijska struktura

Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:

 • neograničeno u državne dužničke vrijednosne papire i dužničke vrijednosne papire koje su u 100%-tnom iznosu garantirane od strane države, kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj i burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e,
 • do 50 % imovine fonda – u dužničke vrijednosne papire drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i državama članicama OECD-a i CEFTA-e,
 • ukupno do 10%:a) u dužničke vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore te Republike Makedonije s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papirab) u dužničke vrijednosne papire drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonijec) u otvorene i zatvorene investicijske fondove koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, zemljama članicamaOECD-a i CEFTA-e, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije, koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papired) do 30% u otvorene i zatvorene investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papiree) u depozite kod financijskih institucija novca najviše do 49% vrijednosti fonda, od čega je u depozitnoj banci moguće držati najviše 50% novčanih sredstavaf) u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda
 • do 10 % u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno
 • garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske, gdje nema ograničenja.

 

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2021
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
kn
126,3360
2,14
7,81
13,90
1,64
0,24

New Report

Close