Generali Europa

Osnovni podatci
Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
Ilirika investments
Početak rada fonda:
26.10.2004.
Početna cijena udjela:
100,00 EUR
Prva uplata:
minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:
minimalno 50 € u kunskoj protuvrijednosti
Naknade

Ulazna naknada:

 • Za uplate u iznosu:
  • do 500.000 kn = 3,00 %
  • 500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
  • od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
  • iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

 • 0,00 %
Investicijska struktura

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

 • bez ograničenja – u dionice izdavatelja iz Hrvatske i Slovenije kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;
 • do 45% imovine Fonda – u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e (osim Hrvatske);
 • do 25% imovine Fonda – u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;
 • do 25% imovine Fonda – u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz Hrvatske, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje;
 • do 10% imovine Fonda – u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;
 • do 10% imovine Fonda – u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;
 • do 35% imovine Fonda – u depozite u financijskim institucijama;
 • do 10% imovine Fonda – u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu.

Izvor: Hrportfolio.hr

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2021
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
139,4262
1,19
10,33
10,30
2,20
0,63

New Report

Close