Allianz Portfolio

Vrsta fonda:
Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje:
Allianz Invest
Početak rada fonda:
11.05.2009.
Početna cijena udjela:
100,00 HRK
Prva uplata:
min. 2.500 kn
Daljnje uplate:
min. 1.000 kn
Naknade

Ulazna naknada:

 • Ovisno o iznosu uplate:
  • do 49.999,99 kn = 3,00 %
  • 50.000,00 do 499.999,99 kn = 2,50 %
  • 500.000,00 do 999.999,99 kn = 2,00 %
  • 1 Milijun i više kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

 • Za razdoblje investiranja:
  • do 12 mjeseci = 2,00 %
  • od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
  • od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
  • duže od 36 mj. = 0,00 %
Investicijska struktura

Struktura ulaganja fonda je sljedeća:

 • do 60% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
 • do 50% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
 • do 50% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e
 • do 25% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
 • do 60% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH
 • do 50% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja članica EU ili država članica OECD-a
 • do 35% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u BiH, CG, Srbiji, Makedoniji i Kosovu
 • do 60% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
 • do 20% u repo i obrnute repo sporazume sa gore navedenim dužničkim instrumentima
 • do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima Fond će investirati svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine fonda. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji, ili za njih jamče, RH, jedinice lokalne uprave i samouprave RH, HNB, članice EU, članice OECD-a, članice CEFTA-e, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Izvor: Hrportfolio.hr

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2023
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
kn
187,8227
0,83
5,29
13,81
6,04
0,33

New Report

Close