Allianz Equity

Osnovni podatci
Vrsta fonda:
Dionički fond
Društvo za upravljanje
Allianz Invest
Početak rada fonda:
13.01.2012.
Početna cijena udjela:
100,00 EUR
Prva uplata:
min. 2.500 kn
Daljnje uplate:
min. 1.000 kn
Naknade

Ulazna naknda:

  • 0%

Izlazna naknada – za razdobolje investiranja:

  • do 12.mjeseci = 2,00 %
  • od 12 mj. do 24 mj. =1,50 %
  • od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
  • duže od 36 mj. =0,00 %

 

Investicijska struktura

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja RH i srednje Europe, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Dozvoljena ulaganja (postoci se odnose na udjel u neto imovini fonda):
do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima u RH,
do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja Slovenije, Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske,
do 25% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja EU,
do 30% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
do 30% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH,
do 30% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e,
do 15% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e,
do 30% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku,
do 20% u repo i obrnute repo sporazume s gore navedenim dužničkim instrumentima,
do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente,
u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2021
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
195,0900
1,28
8,19
18,78
8,67
0,45

New Report

Close