Osnovni podatci:
Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
Alternative Invest
Početak rada fonda:
19.05.2008.
Početna cijena udjela:
100,00 HRK
Prva uplata:
minimalno 10.000 kn
Daljnje uplate:
minimalno 2.000 kn
Investicijska struktura

Temeljni cilj Fond namjerava ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz država srednje i istočne Europe te manjim dijelom u ostale financijske instrumente. Takvim ulaganjem Fond će biti izložen dijelom na tržišta Republike Hrvatske i ostalih članica CEFTA-e koja donose višu stopu rizika i prinosa, te dijelom na tržišta članica Europske unije i članica OECD-a Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

 • do 100 % imovine Fonda – u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a, CEFTA-e,
 • do 30 % imovine Fonda – u investicijske fondove registrirane u RH, članicama EU i OECD-a,
 • do 30 % imovine Fonda – u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a, CEFTA-e,
 • do 30 % imovine Fonda – u dugoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a, CEFTA-e,
 • do 30 % imovine Fonda – u depozite kod financijskih institucija i novac na računima fonda,
 • do 10 % imovine Fonda – u neuvrštene VP,
 • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u skladu s Zakonom,

do 20% imovine Fonda – u repo sporazume.

 

Naknade

Ulazna naknada – za uplate u iznosu:

 • do 99.999,99 kn = 1,50 %
 • 100.000,00 do 499.999,99 kn = 0,50 %
 • iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

Izlazna naknada – za period investiranja:

 • do 12 mjes. = 2,00 %
 • od 1 do 2 g. = 1,00 %
 • iznad 2 g. = 0,00 %
Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2021
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
kn
72,8800
2,13
2,14
4,43
-2,66
0,33

New Report

Close