Održiva budućnost kontinentalne i ruralne Hrvatske?

Održiva budućnost kontinentalne i ruralne Hrvatske?

Poslovni dnevnik  25. travnja u Domu kulture Fužine (Dr. Franje Račkog 19, Fužine) organizira stručnu konferenciju  „Održiva budućnost kontinentalne i ruralne Hrvatske?“. Domaćin konferencije je Općina Fužine, poznata gorska rivijera, koja u ovoj godini slavi 150 godina turizma, što je svrstava u jednu od najstarijih turističkih destinacija u Hrvatskoj.

 

O konferenciji

Važnost poticanja gospodarskih aktivnosti u kontinentalnim i ruralnim područjima Hrvatske nužan je preduvjet promišljanja daljnjeg razvoja zemlje.

Vlada Republike Hrvatske tu strategiju provodi kroz brojne zakone, od Zakona o brdsko-planinskim područjima, Zakona o potpomognutim područjima do Zakona o financiranju lokalne i regionalne samouprave koji bi trebali poticati sve segmente koji mogu generirati gospodarski rast.

Razvojni makroekonomski pokazatelji za kontinentalnu Hrvatsku pokazuju stabilan, ali sporiji rast u usporedbi s primjerice obalnim područjima zemlje. Gospodarstvo kontinentalne Hrvatske karakterizira manja raznolikost sektora i veća ovisnost o tradicionalnim industrijama poput poljoprivrede i šumarstva. Ruralna Hrvatska suočava se s izazovima depopulacije, nedostatka infrastrukture i ograničenim pristupom tržištu rada. Usporedba makroekonomskih pokazatelja ova dva područja može pružiti važan uvid u potrebe za prilagodbom politika kako bi se potaknuo održivi razvoj i smanjile regionalne nejednakosti. Nadalje, analiza ovih pokazatelja ključna je za donošenje informiranih odluka o investicijama i razvojnim strategijama na lokalnoj i nacionalnoj razini.

S ciljem poticanja diskusije o daljnjim perspektivama i potencijalima razvoja te politikama i alatima koji su primjenjivi za održivi rast navedenih područja, ali i isticanjem primjera dobre prakse, Poslovni dnevnik u suradnji s Općinom Fužine organizira konferenciju  „Održiva budućnost kontinentalne i ruralne Hrvatske?“ koja će se održati 25. travnja u Domu kulture Fužine.

Okupljanjem relevantnih sugovornika kroz panel diskusije cilj je razmotriti ekonomske, društvene, demografske i kulturološke aspekte koji utječu na razvoj hrvatske unutrašnjosti i ruralnih područja.

Domaćin konferencije je Općina Fužine, poznata gorska rivijera, koja u ovoj godini slavi 150 godina turizma, što je svrstava u jednu od najstarijih turističkih destinacija u Hrvatskoj.

Fokus Općine Fužine je na ravnomjernom razvoju, demografskoj obnovi, održivosti, socijalnoj inkluzivnosti i razvoju standarda življenja u ruralnom, planinskom području. Turistički su usmjereni na razvoj strategija koje potiču cjelogodišnji turizam

Program
10:00 – 10:30
Prijem sudionika
10:30 – 11:00
Pozdravna obraćanja
David Bregovac, načelnik Općine Fužine
Petar Mamula, zamjenik župana Primorsko-goranske županije
Iva Novak, ravnateljica Uprave za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
11:00 – 11:45
Panel 1: Budućnost kontinentalne Hrvatske? - gospodarstvo, investicije, turizam, “pametna sela”
Panel diskusija fokusirat će se na ključne aspekte gospodarskog razvoja kontinentalne i ruralne Hrvatske. Sudionici će analizirati trenutno stanje, identificirati potencijale te raspravljati o strategijama za unaprjeđenje ekonomske situacije u tim regijama.
1. Kako iskoristiti prirodne resurse kontinentalne Hrvatske za poticanje gospodarskog rasta?
2. Koje su najveće prepreke za razvoj ruralnih područja u Hrvatskoj i kako ih prevladati?
3. Kako potaknuti investicije u kontinentalnu Hrvatsku i potaknuti poduzetništvo?
4. Na koji način obrazovanje može doprinijeti razvoju gospodarstva u ruralnim područjima?
5. Koje dodatne mjere treba poduzeti kako bi se potaknula infrastrukturna ulaganja u kontinentalnu Hrvatsku?
6. Kontinentalni turizam bilježi uspjehe u brojnim regijama. Može li zdravstveni kontinentalni turizam biti nova razvojna niša?
7. Pametna sela trend su u Europi. Vidi li Hrvatska u tome priliku i što nam je za to potrebno?

Predviđeni sugovornici:
David Bregovac, načelnik Općine Fužine
Vedran Kružić, ravnatelj Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije
Iva Novak, ravnateljica Uprave za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Matija Posavec, župan, Međimurska županija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
11:45 – 12:30
Panel 2: Održiva revitalizacija: Demografija, radna snaga i ruralna budućnost Hrvatske
Panel diskusija istražit će demografske trendove, stanje radne snage te probleme povezane s depopulacijom u kontinentalnoj Hrvatskoj. Sudionici će raspravljati o mogućim mjerama i politikama koje bi mogle spriječiti negativne posljedice depopulacije na hrvatsko društvo.
1. Kako privući mlade ljude da ostanu i rade u ruralnim područjima Hrvatske? Strana radna snaga?
2. Kako unaprijediti obrazovanje i osposobljavanje radne snage s ciljem suzbijanja depopulacije?
3. Koje fiskalne ili financijske poticaje treba uvesti kako bi se potaknulo doseljavanje u manje naseljena područja Hrvatske?
4. Kako digitalizacija i rad na daljinu mogli utjecati na sprječavanje depopulacije u ruralnim krajevima? Remote working...
5. Brendiramo li dovoljno kontinentalnu Hrvatsku?

Predviđeni sudionici:
Ratimira Ajduk, načelnica Sektora za demografiju i migracije
Josip Brozović, načelnik Općine Mrkopalj
Bojana Petrić, načelnica Općine Donji Vidovec
Marin Majnarić, direktor Pilane Vrata
dr. sc. Gordana Nikolić, dekanica Veleučilišta PAR
Središnji državni ured za demografiju i mlade
12:30 – 13:30
Zakuska
13:30 – 14:30/15h
Obilazak
Terenski obilazak područja s posjetom lokalnom OPG-u
Prijavite se za sudjelovanje konferenciji
Fill out my online form.
Događanja i aktivnosti

Organizator
Organizator

New Report

Close