Robert Hadžić

Robert Hadžić

Član Izvršnog odbora Udruge OPG-a Život

Previše zakonskih rupa pogoduje zloporabama EU novca za agrar

Kako bi se izbjegle moguće prijevare zemlje članice u svoje programe ruralnog razvoja i prateću regulativu ugrađuju jasno definirane ciljeve, uvjete prihvatljivosti, kriterije odabira i prihvatljive korisnike, što je u Hrvatskoj izostalo.

Od samog početka primjene hrvatskog Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. postoje mnogobrojni opravdani prigovori potencijalnih korisnika, stručnjaka i šire javnosti na način kojim se u Hrvatskoj započelo s njegovim provođenjem. Prošlo je više od godinu dana od zatvaranja natječaja za operacije 4.1.1. i 4.2.1. unutar Mjere 4 (Ulaganja u fizičku imovinu), a do dana današnjeg nije izdana niti jedna odluka. Uslijed negodovanja i pritisaka korisnika i javnosti već u ranoj fazi provedbe morali smo se izložiti reviziji Europske komisije.

Iako precizniji podaci o rezultatima revizije nisu poznati javnosti, ministar poljoprivrede Romić je gostujući u emisiji Plodovi zemlje objavio da su nepravilnosti uočene kod 24 podnositelja zahtjeva. Na upit voditelja o kojem je iznosu traženih potpora riječ nije dao odgovor. Već sama ta činjenica govori o tome da se ili opet nešto skriva od javnosti ili Ministarstvo poljoprivrede i dalje ne upravlja i kontrolira sustav zadužen za implementaciju Programa. 

Stjecanje pogodnosti
Korištenje sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i provedba nacionalnih programa ruralnog razvoja uređena je relevantnim nacionalnim i EU propisima. Isto se odnosi i na Europski fond za garancije u poljoprivredi (EFGP - iz njega se isplaćuju izravna plaćanja - potpore poljoprivrednicima). Države članice dužne su uspostaviti sustav nadzora i upravljanja s jasnim dužnostima i linijama odgovornosti za provedbu tih fondova. Funkcioniranje ovog sustava podliježe revizijama Komisije.U okviru sustava upravljanja i nadzora, zemlja članica treba osigurati da ne dođe do odobravanja pogodnosti onda kada je ustanovljeno da su uvjeti potrebni za stjecanje pogodnosti stvoreni umjetnim putem, suprotno ciljevima zakonodavstva (članak 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013 - klauzula o izbjegavanju). Utvrđivanje je li došlo do stvaranja umjetnih uvjeta od strane korisnika unutar značenja članka 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013 treba biti napravljeno za svaki slučaj pojedinačno. 

Za takvu je analizu potrebno slijedeće:

  • ispitivanje objektivnih okolnosti u svakom pojedinačnom slučaju radi procjene o mogućnosti ostvarivanja ciljeva potpore EPFRR-a ili EFGP-a
  • procjena je li potencijalni korisnik, umjetno stvarajući uvjete potrebne za dobivanje potpore u okviru EPFRR-a ili EFGP-a, namjeravao isključivo postići pogodnosti suprotne ciljevima potpore

Vlast ne reagira
Kao što se može primijetiti, gornje tumačenje Komisije je uopćeno i zahtijeva duboko poznavanje, ali i ispravno postupanje unutar ciljeva i prioriteta Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Kako bi se izbjegle moguće prijevare i ostavilo što manje prostora za stvaranje umjetno stvorenih uvjeta zemlje članice u svoje programe ruralnog razvoja i prateću regulativu ugrađuju jasno definirane ciljeve, uvjete prihvatljivosti, primjereno postavljene kriterije odabira i prihvatljive korisnike.

Nažalost, u hrvatskom Programu ruralnog razvoja i temeljem toga usvojenim Pravilnicima sve je to izostalo. Ostavljeno je previše rupa i na taj način stvoren ogroman prostor za zloporabu i postupke koji su suprotni ciljevima i prioritetima ZPP-a. Nadležna tijela ni nakon sto dana nove vlasti i svih upozorenja do ovog trenutka nisu ništa promijenila po tom pitanju, iako su dana i politička obećanja da će se to napraviti. Kako bi bili upoznati sa značenjem članka 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013 zemlje članice objavljuju kratke vodiče, brošure ili upute za krajnje korisnike, konzultante, ali i za potrebe vlastitih upravljačkih, izvršnih i kontrolnih tijela, što je u našem slučaju opet izostalo.  

Za potrebe ovog članka iznosimo samo neke primjere koji se koriste za umjetno stvaranje uvjeta: 

  • osnivanje nove tvrtke ili cijepanje postojeće (u našem slučaju najčešće povezana društva)
  • nije osigurana neovisna ekonomska aktivnost - jedinstvena infrastruktura, isti vlasnici i jedinstvena ekonomska aktivnost na jednom prostoru
  • korisnik i dobavljač su povezane osobe
  • lažni financijski podaci prikazuju održivost tvrtke 
  • umjetno stvoren prihod od poljoprivrede
  • lažne fakture i dokumenti da bi se zadovoljili uvjeti prihvatljivosti

Spriječiti prijevare u začetku
Ako su se već i dogodili propusti u samom kreiranju Programa ruralnog razvoja, postavlja se pitanje zašto se odmah nije reagiralo na sumnjive zahtjeve i upozorilo podnositelje na neprihvatljivost takvih postupaka. Je li u pitanju neznanje ili svjesno pogodovanje s vrlo štetnim reperkusijama? Kao što je već i prije navedeno, Hrvatska je dužna uspostaviti učinkovite mehanizme nadzora kojima je osnovna zadaća već u začetku spriječiti prijevare i svesti pogodovanje na najmanju moguću mjeru, kako ne bi došlo do nezakonitog trošenja sredstava iz EPFRR-a ili EFGP-a i vraćanja istih uz aktiviranje nepoželjnih sankcija. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve