Eudukacija: EU fondovi u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Autor: Sponzorirani članak , 10. ožujak 2014. u 09:36
Thinkstock

Pripremite se za nove natječaje u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija!

Uskoro se očekuje objavljivanje novih natječaja u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija iz strukturnih fondova kao i novih programa Unije! Tim će se natječajima financirati ulaganja u razvoj novih tehnologija, softwarea, hardwarea, ali i povećanje učinkovitosti poslovnih procesa u prozivodnji i poslovanju, korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija!

Zanima Vas kako se pripremiti?

EU PROJEKTI organiziraju jednodnevnu edukaciju pod nazivom: „EU FONDOVI U SEKTORU INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA! – Pregled dostupnih fondova, najave natječaja i praktični koraci u pripremi projekata“, koja će se održati 25. ožujka 2014. godine u Zagrebu u prostorijama Veleučilišta Vern, Trg Drage Iblera 10, 2. kat Importanne Gallerije, učionica IMP 12, s početkom u 9:30 sati.

Koji je cilj edukacije?

Cilj edukacije je predstaviti programe EU iz kojih je moguće financirati projekte u sektoru informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija, prikazati koji su uvjeti za sudjelovanje u istima te koliki iznosi su na raspolaganju, a sve s naglaskom na sljedeću financijsku perspektivu u sklopu koje je na ova pitanja alociran izdašan iznos europskog novca u sklopu Strategije 2020, odnosno Digital Agenda-e. Polaznicima ćemo ukazati na nove mogućnosti i prilike iz fondova i natječaja koje su na raspolaganju te dati savjete kako krenuti u razvoj njihovih projekata.

Edukacija će razjasniti sve nedoumice potencijalnih prijavitelja, dati im konkretne savjete o tome s kojim je projektima moguće aplicirati te pokazati na što trebaju paziti prilikom pripreme dokumentacije budući se radi o novom sustavu i načinu prijave projekata.

Kome je namijenjen trening?

Trening je namijenjen malim i srednjim poduzećima, razvojnim agencijama i poduzetničkim centrima, tijelima javne vlasti, krovnim organizacijama poput komora i saveza, konzultantima, udrugama, medijima, fizičkim osobama i svim drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati s dokumentacijom za prijavu projekata u strukturnim fondovima.

Tko će voditi trening?

Ariana Vela, EU PROJEKTI

Ariana je jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata. Posjeduje desetogodišnje iskustvo rada na projektima financiranim fondovima EU. U svojoj je karijeri radila s predstavnicima javnog, poslovnog i civilnog sektora, a specijalizirala se za pripremu i provedbu projekata iz programa IPA, FP7, CIP, Eureka, LLP i brojnih drugih. Uspješno surađuje s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskim savezom zadruga, Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom gradova, Hrvatskim novinarskim društvom i brojnim medijima kao što su HRT, 24sata, HINA, Poslovni.hr i Index.hr, tvrtkama kao što su Autoceste Rijeka – Zagreb, Zračne luke Zagreb, Zadar, Pula, Rijeka i Osijek, Coca-Cola HBC, Osječka pivovara, Ekonerg, Ekonomski institut Zagreb, INA, Tehnika, Zagrebački holding, Ericsson Nikola Tesla, velikim brojem jedinica lokalne i područne samouprave, razvojnim agencijama i brojnim drugim organizacijama. Kolumnistica je portala Poslovni.hr i Poslovnog dnevnika, te je idejna začetnica i osnivačica prvog hrvatskog portala o EU fondovima EU PROJEKTI INFO. Dosad je educirala više od 7.500 polaznika iz različitih sektora. Trenutačno radi na pripremi infrastrukturnih i drugih projekata za strukturne fondove i Kohezijski fond, vodi EU PROJEKTI AKADEMIJU, kao i na provedbi brojnih projekata iz pretpristupnih programa i programa Unije.

Mia Pavlica, EU PROJEKTI

Mia je urednica i autorica velikog broja članaka na prvom hrvatskom portalu o EU fondovima, EU PROJEKTI INFO (www.eu-projekti.info) te jedna od rijetkih osoba u Hrvatskoj koja odlično poznaje sve raspisane natječaje i uvjete za sudjelovanje u istima. Trenutačno radi na poziciji administrativne direktorice u EU PROJEKTIMA te provodi nekoliko projekata iz programa IPA i CIP. Redovito objavljuje informacije o najnovijim natječajima na portalu Poslovni.hr i u Poslovnom dnevniku, organizira rad EU PROJEKTI AKADEMIJE, prve individualne edukacije o EU fondovima u Hrvatskoj i održava in-house treninge za naše klijente.

Detaljnije informacije o edukaciji, program i prijavnicu , možete preuzeti sa sljedećeg linka.

Veselimo se našem susretu!

EU PROJEKTI tim

New Report

Close