Radić i Đukan sami sebi prodali 15 nekretnina IGH

U IGH ne smatraju da trebaju dioničarima otkriti cijenu, lokacije i ciljeve kupoprodaja jer drže da su ispunili zakonsku obvezu samo objavom podatka,