Predstečajne nagodbe iz područja turizma: Čak osam tvrtki sklopilo nagodbu

Od ukupno 11 turističkih tvrtki u većinskom državnom vlasništvu, koje su od prošle godine obuhvaćene procesom predstečajne nagodbe, osam ih je sklopilo nagodbu pred mjerodavnim nagodbenim vijećem.