Puljanka objavila ponudu za preuzimanje Istre d.d.

Autor: Poslovni.hr , 13. listopad 2008. u 10:35

Na Zagrebačkoj burzi objavljena je ponuda društva Puljanka za preuzimanje tvrtke Istre d.d. sa sjedištem u Puli.

Puljanka je imatelj 67.624 dionica Istre u nominalnoj vrijednosti od 114,960.800 kuna što predstavlja 73,74 posto dionica ciljnog društva, odnosno daje 73,74 posto glasova. Nadalje, navodi se da s ponuditeljem zajednički djeluju društva Puljanka-Brionka, Geo Biro, Brionka i Andre koja zajedno s Puljankom, na dan objave ove ponude, zajedno drže ukupno 75.253 redovnih dionica Istre u nominalnoj vrijednosti od 127,930.100 kuna što predstavlja 82,06 posto dionica ciljnog društva, odnosno daje 82,06 posto glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice Istre s pravom glasa.

U ponudi za preuzimanje također se navodi kako je predmet za preuzimanje ukupno 16.447 redovnih dionica Istre, oznake ISTR-R-A, svaka nominalne vrijednosti 1.700 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 27,959.900 kuna, što predstavlja 17,94 posto dionica ciljnog društva, odnosno daje 17,94 posto glasova. Ponuditelj se obvezuje da će dioničarima za neotplaćene dionice platiti ponuđenu cijenu umanjenu za iznos otplate neotplaćenih dionica prema Hrvatskom fondu za privatizaciju, a dioničari koji prihvate ponudu za neotplaćene dionice dužni su prilikom pohrane tih dionica priložiti potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju o broju otplaćenih i neotplaćenih dionica i obračun za otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu. Predmetom pohrane ne mogu biti neotplaćene dionice, ako je iznos otplate preostalih obroka prema obračunu HFP-a viši od cijene koja je određena u ovoj ponudi.

Nadalje, u ponudi stoji da će Puljanka za svaku dionicu isplatiti iznos od 1.700 kuna što je više od prosječne cijene dionica Istre koja je u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje iznosila 1.089,80 kuna. Također se navodi da ponuditelj neće kupovati dionice na kojima je zasnovan teret. Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana objave u Narodnim novinama i Vjesniku, s time da rok trajanja ponude počinje teći od dana kasnije objave.

(pd)

Komentirajte prvi

New Report

Close