Pitanje za računovođu

Autor: Poslovni.hr , 04. listopad 2011. u 22:00

Postupak otvaranja stranog predstavništva

Strano poduzeće želi poslovati preko svojeg predstavnika u Hrvatskoj. Može li imati zaposlenike u Hrvatskoj?

Predstavništva mogu osnovati strane osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost. Predstavništvo strane osobe mora biti upisano u Registar predstavništava stranih osoba koji se vodi u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Za poslovanje i rad predstavništva odgovorna je osoba/e za to imenovane od strane osnivača i upisane u Registar. Strana predstavništva nemaju obvezu vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvješća. Predstavništvo nije pravna osobi nego organizacijski dio osnivača pa predstavništvo ne može obavljati poslove iz djelatnosti osnivača niti za osnivača sklapati pravne poslove. Predstavništva ne mogu sklapati poslove već obavljaju samo pripremne radnje za sklapanje ugovora te stoga nema naplate s trećim osobama, niti transfera tako ostvarenih sredstava u korist stranog osnivača. Kako strano predstavništvo nema status pravne osobe jedini poslovi koje smije obavljati su istraživanje tržišta, obavljanje promidžbenih i informativnih poslova te poslovi vezani za svoje predstavljanje. Strano predstavništvo posluje pod tvrtkom odnosno nazivom strane osobe osnivača i obavlja poslove isključivo po nalogu strane osobe osnivača. Predstavništva stranih osoba smatraju se nerezidentima pa nisu obveznici poreza na dobitak kao ni PDV-a. Predstavništvo strane osobe ne može kupovati, prodavati, fakturirati, naplaćivati, uvoziti, izvoziti robu i usluge s ciljem ostvarivanja dohotka. Stoga su jedini troškovi koje predstavništvo može imati i plaćati oni zakupa i održavanja poslovnog prostora, troškovi obavljanja poslova reklame i propagande te plaće zaposlenicima. Osnivač je dužan otvoriti nerezidentni račun u RH u poslovnoj banci. Predstavništvo može zapošljavati hrvatske državljane prema odredbama zakona kojima se uređuju radni odnosi u RH. Predstavništvo može zapošljavati i strane državljane, no tada im jepotrebno pribaviti radne dozvole.

Odgovara: Katica Krišto, dipl. oec i ovlašteni računovođa

Pitanja vezana za računovodstvenu tematiku šaljite na e-mail: info@data-link.hr ili redakcija@poslovni.hr s napomenom za rubriku računovodstvo

Komentirajte prvi

New Report

Close