Banke u šoku: Krediti u ovoj valuti mogli bi biti poništeni

U Hrvatskoj su banke davale kredite po srednjem, tržišnom tečaju HNB-a, i temeljem te presude krediti koje su uzimali hrvatski dužnici ne mogu biti proglašeni ništetnima.