Banca Intesa sustiže najveće

Autor: Gorden Knezović , 05. siječanj 2006. u 06:00

Nakon pripajanja dviju banaka Uni Credit Zagrebačka banka preuzima vodeću poziciju

Protekla godina u komercijalnom bankarstvu BiH protekla je u nastojanju pet najvećih banaka da preuzmu manje slobodne banke kako bi zauzele što veći tržišni udjel na financijskom tržištu. Preuzimanja je bilo najviše u drugoj polovici godine: Nova ljubljanska banka preuzela je Razvojnu banku jugoistočne Europe sa sjedištem u Banjoj Luci te Tuzlansku banku. Na taj je način zaokružila većinski vlasnički udjel u četirima banaka: banjalučkoj Razvojnoj banci jugoistočne Europe, LHB banci, sarajevskoj CBS banci i Tuzlanskoj banci. Bank Austria Credianstalt na samom kraju godine napravio je značajnu akviziciju kupnjom većinskog vlasništva u banjalučkoj Novoj banci. Ona je većinski vlasnik i sarajevske Central profit banke pa će nakon što je u Europi došlo do preuzimanja dionica te banke od talijanske grupacije Uni Credito u ovoj ili idućoj godini, ovisno o zakonskim propisima u BiH, doći do pripojenja dviju banaka u vlasništvu BA-CA mostarskoj Uni Credit Zagrebačkoj banci čime će nastati najveća banka u BiH. Već krajem prošle godine bilo je jasno kako se u BiH komercijalnom bankarstvu snažno izvaja pet bankarskih grupacija i da se između njih vodi žestoka borba za što bolju tržišnu poziciju. Najveći kapital posjeduje Raiffeisen Bank s aktivom od 1,05 milijardi eura, iza nje je Hypo Alpe-Adria banka BH s dvije banke (Hypo Alpe-Adria banka u Mostaru i Banjoj Luci), čija je aktiva oko 900 milijuna eura. Tri banke u većinskom vlasništvu UniCredit i Bank Austia Creditanstalt (Uni Credit Zagrebačka banka u Mostaru, sarajevska HVB Central profit banka i banjalučka Razvojna banka jugoistočne Europe) premda još odvojene banke, s budućim spajanjem mogu prema osnivačkom kapitalu i aktivi postati vodeća banka u BiH.

NLB u vrhu
Prema posljednjim podacima aktiva Uni Credit Zarebačke banke iznosi 700 milijuna eura, a dvije banke u vlasništvu BA-CA (HVB Central profit banke i Razvojne banke jugoistočne Europe) oko 550 milijuna eura pa bi onda aktiva te nove bankarske grupacije iznosila najviše u BiH 1,25 milijuna eura. Dok ne dođe do pripojenja banjalučke i sarajevske banke UniCredit Zagrebačkoj banci, vjerojatno je kako će Raiffeisen Bank BH i Hypo Alpe Adria banka BH nastojati još povećati svoju tržišnu poziciju preuzimanjem ostalih slobodnih manjih i srednjih banaka u BiH. Nedavno je Raiffesen preuzeo manju Investicijsko-komercijalnu banku iz Zenice. Trima najvećim bankarskim grupacijama u BiH pridružila se i Nova ljubljanska banka. Ona za sada u većinskom vlasništvu ima četiri banke, dvije u Republici Srpskoj i dvije u Federaciji BiH. Prvo su kupili LHB banku u Banjoj Luci pa CBS banku u Sarajevu da bi u drugoj polovici godine kupila još dvije banke: Razvojnu banku u Banjoj Luci i Tuzlansku banku. Za početak ove godie najavljeno je spajanje LHB i Razvojne banke u RS te CBS banke i Tuzlanske banke u F BiH, a nakon ujedinjenja financijskog tržišta u BiH doći će do spajanja njezinih banaka iz RS i F BiH u jednu banku. S četiri banke NLB drži četvrtu poziciju, a prema posljednjim podacima ukupna aktiva četiriju banka u njezinu vlasništvu dostiže 465 milijuna eura. Naime, u BiH enitetima još postoje zakonske prepreke za ujedinjenje financijskog tržišta pa onda velike bankarske grupacije imaju banke u oba entiteta. Tako Hypo Alpe-Adria banka ima svoju banku u Banjoj Luci za RS, a u Mostaru za F BiH, NLB ima banke u RS i F BiH dok dvije najače bankarske grupacije Raiffeisen banka BH i Uni Credit Zagrebačka banka nastoje djelovati preko poslovnica u drugom entitetu. Kako je Bank Austria Creditanstalt kupio banku u RS, za čekivati je i da Raiffeisen Bank BH napravi značajnu akviziciju u RS.

Intesa prodire
Četirima najvećim bankarskim grupacijama u BiH pridružuje se i talijanska Banca Intesa koja je na tržište ušla tek prošle godine kupnjom sarajevske UPI banke. Pokušaj kupnje Tuzlanske banke nije im uspio jer su se dužnosnici u Sarajevu odlučili da tu banku prodaju Novoj ljubljanskoj banci. Banca Intesa imala je zanimanje za kupnju Hercegovačke banke prije uvođenja prinudne uprave u tu banku. Ta se akvizicija trebala izvršiti preko Privredne banke Zagreb. Za sada se zna da varaždinska Fima pregovara s prinudnom upraviteljicom Hercegovačke banke Toby Robinson o pruzimanju te banke za nekoga trećeg, a mogući je kupac Banca Intesa. Kupnjom 35 posto sarajevske UPI banke Banca Intesa je dobila peti tržišni udjel u BiH s aktivom banke od nekih 230 milijuna eura. Intesa je inače jučer objavio natječajnu ponudu za preuzimanje i preostalih dionica UPI banke po cijeni od 202 eura. Banca Intesa posjeduje 80.208 dionica UPI banke, ili 35,03 posto udjela u vlasništvu. Ponuda važi od 5. siječnja do 20. veljače ove godine i važi za preostale dionice Banke, a u slučaju da ponuda propadne, Banca Intesa će od Europske banke za obnovu i razvoj kupiti dodatnih 20 posto dionica, tako da će bez obzira na ishod natječajne ponude steći većinsko vlasništvo UPI banke.

Raiffeisen s najvećom dobiti

Najveću dobit u prošloj godini ostvario je Raiffeisen Bank BH od nešto više od 14 milijuna eura. Grupacija Hypo Alpe-Adria banke ostvarila je dobit višu od 8 milijuna eura, a Nova ljubljanska banka višu od 5 milijuna eura. Uni Credit Zagrebačka banka ostvarila je dobit višu od 4 milijuna eura, a HVB Central profit banka koja joj se treba pripojiti više od 2,5 milijuna i Nova banjalučka banka više od 1,5 milijuna eura. Zajdno su te tri banke ostvarile dobit višu od 8 milijuna eura.

Komentirajte prvi

New Report

Close