Alarmantno! Hrvatska sa najvećim egzodusom ICT stručnjaka u EU

Da bi dostigli cilj povećanja broja ICT profesionalaca s trenutnih 63.400 na 110.000 do 2032., potrebno je otvarati nove programe, privući strane stručnjake, prekvalificirati domaću radnu snagu te uvesti porezne olakšice.