Pametni gradovi 2018. – Gradovi pobjednici 2016.

Autor: Poslovni.hr , 11. svibanj 2018. u 10:00
Pametni gradovi 2018

Kategorija: Pametnije obrazovanje

Projekt: Startup Factory Zagreb

Nositelj projekta: Grad Zagreb

Startup Factory Zagreb novouspostavljen je program predakceleracije koji su pokrenuli Razvojna agencija Zagreb (RAZA) i Grad Zagreb, i to u sklopu Tehnološkog parka Zagreb.

Riječ je o prvom javno financiranom 'no equity' programu ove vrste na području Grada Zagreba i šire kojim se nastoje riješiti problemi nedostupnosti bespovratnih sredstava za startup poduzetnike (bez ulaska u vlasništvo njihovih tvrtki) i nepostojanja strukturiranog javnog programa podrške za njih, u najosjetljivijoj fazi razvoja. Istovremeno projekt u svom prvom ciklusu želi doprinijeti daljnjem razvoju smart City turizma na području Grada Zagreba, ali i šire. Aktivnosti projekta započete su u lipnju 2016. godine, dok ciljanu skupinu predstavljaju novoosnovani startupovi, razvojni timovi ili pojedinci koji imaju inovativne ideje ili proizvode s globalnim ambicijama.

 

Kategorija: Pametniji turizam

Projekt: WILDSEA Europe

Nositelj projekta: Grad Pula

Projekt Wildsea Europe malim  i srednjim poduzetnicima pruža mogućnost dodatne afirmacije na tržištu. Prvenstveno se pri tome radi o mladoj populaciji poduzetnika kojima se otvara niz mogućnosti kreiranja novih sadržaja uz visoku razinu brige za okoliš i održivost ekosustava. Wildsea  predstavlja putovanje u otkrivanje europske biološke raznolikosti kao projekt koji je pokrenula španjolska agencija Travelecology. U njemu sudjeluje devet europskih partnera i to iz Španjolske (Travelecoology, Agencia Catalana de Turismo,  SUBMON i Turmares) Italije (Portofino MPA), Irske (Donegal County), Ujedinjenog kraljvestva, Sjeverne Irske (Causeway Coast & Glens Heritage Trust) te Grad Pula kao hrvatski predstavnik. Cilj projekta je promocija održivog turizma kroz povezivanje europskih destinacija s bogatom bioraznolikošću koja se može doživjeti kroz sportove na vodi  i u vodi i obilaskom obalnih staza, a u skladu s  trenutačnim znanstvenim naporima kako bi se bolje razumjeli  i održali morski ekosustavi i vrste. Glavna aktivnost i učinak projekta izrada je web portala (www.wildsea.eu ) koji objedinjuje sve ponuditelje usluga na mapiranim područjima te sadrži informacije o destinacijama, detalje o vrstama i bioraznolikosti mora te projektima zaštite prirode koji se provode na teritoriju.

 

Kategorija: Pametnija energetika

Projekt: Provođenje energetske obnove u zgradarstvu

Nositelj projekta: Grad Labin

Osim sustavnog ulaganja u model održivog gospodarenja, Grad Labin je među pionirima i u provođenju projekata energetske obnove zgrada. Naime, prva fasada u Labinu u trenutku nakon uvođenja upravljanja višestambenim zgradama, obnovljena je još 2005., od kada traje postupak obnove. Tako je od 2009. do 2014. obnovljeno 34 zgrada, a od prvih zahtjeva stanara do danas, Labin Stan d.o.o. kao upravitelj, aktivno se uključio u postupak obnove zgrada tako da im u svim fazama provedbe projekta osigurava svoju stručnu pomoć. U periodu do 2014. izvori financiranja bili su pričuva, gotovina suvlasnika ili kreditna sredstva ostvarena putem upravitelja. Zgrade su se u periodu od 2012.  prijavljivale putem poslovne banke za poticaj u visini do 10 % investicije na Europsku investicijsku banku (EIB). U tom periodu labinske zgrade ostvarile su poticaj EIB-a u visini od 221.917 kuna. Na prvi natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) 2014. prijavljeno je sedam zgrada i svih je sedam zadovoljilo uvjete natječaja. Ukupna vrijednost investicija iznosila je 4.020.779 kuna, a ostvareno sufinanciranje putem Fonda 1.579.630 kuna, a te iste zgrade prijavljene su i za poticaj EIB i ostvarile su sufinanciranje u iznosu od 278.014 kuna. S obzirom da sufinanciranje FZOEU iznosi najviše do 40 % opravdanih troškova ulaganja u energetsku učinkovitost, proizlazi da su zgrade sufinancirane kroz dvije linije (FZOEU i EIB) ostvarile ukupno sufinanciranje na razini nešto manjoj od 50% ukupne vrijednosti investicije.

 

Kategorija: Pametnija uprava

Projekt: Provođenje energetske obnove u zgradarstvu

Nositelj projekta: Grad Ivanec

Loša gospodarska i poduzetnička klima u zemlji, pa tako i u Gradu Ivancu, stavila je pred njega jedan cilj, a to je stvoriti okvir za modernu politiku koja podupire poduzetništvo, usmjerava i pomaže industriju kako bi bila spremna za suočavanje s novim izazovima, posebno s rastućom konkurencijom. Takvim se ciljevima stvaraju politike koje nude najbolje okruženje za održavanje i razvoj snažne, konkurentne i raznolike gospodarske baze, ističu u Gradu Ivancu. Ideja i inovativno rješenje koje je Grad Ivanec ponudio svojim poduzetnicima, a koja je prvi put na taj način osmišljena i provedena, je ideja za projekt osnivanja Projektnog ureda Grada Ivanca. Ideja o formiranju Projektnog ureda javila se na sastanku Poslovnog kluba Ivanec od strane samih poduzetnika koji su iznijeli potrebu za vrstom usluge koja će nuditi usluge poslovnog savjetovanja, informiranja, pripreme i pisanja projekata i njihove kandidature prema EU fondovima i nacionalnim programima financiranja, a potaknuti sve većim mogućnostima sufinanciranja njihovih razvojnih ideja i planova iz fondova Europske unije i nacionalnih programa.

Kao odgovor na uočen problem osnovan je Projektni ured Grada Ivanca. Projekt direktno utječe na ivanečke poduzetnike, obrtnike i OPG-ove, budući da svoje planove za razvoj, nova ulaganja i proširenje mogu prijavljivati na odgovarajuće otvorene natječaje, a spektar usluga uključeno je redovito informiranje i besplatno savjetovanje klijenata te priprema i pisanje projekata i njihove kandidature prema EU fondovima i nacionalnim izvorima financiranja. Neizravnu korist od navedenog projekta ima cijela lokalna zajednica i njezino gospodarstvo, naročito privatno poduzetništvo..

 

Kategorija: Pametniji okoliš

Projekt: Smart city-green city 2010.-2020.

Nositelj projekta: Grad Umag

Riječ je o velikom, desetogodišnjem megaprojektu koji cilja u smjeru održivog ekološkog razvoja Grada Umaga i svih okolnih naselja. Poanta je da se grad u vrlo kratkom vremenu pozicionira na vrh ljestvice gradova koji koriste najnaprednije tehnologije i koji svakodnevno skrbe o okolišu i zdravlju svih svojih sugrađana.

Strateški projekt uključuje plinifikaciju grada u okviru održivog gospodarskog razvoja i očuvanja zdravlja sugrađana, kao i okruženja u kojem živimo, odgovorno gospodarenje otpadom, odnosno ekološko gospodarenje resursima te zaštitu otpadnih voda na 3. razini. Nadalje, cilj projekta jest postepeno uvođenje održive i ekološke komunalne infrastrukture, smanjenje ispušnih plinova,  korištenje obnovljivih izvora energije, sanacija starih odlagališta otpada i izgradnja suvremene sortirnice te ekološko osvješćivanje samih građana, od vrtića na dalje,  kroz projekte, radionice i predavanja. 

Komentirajte prvi

New Report

Close