Osiguranje potraživanja – ključ do uspješnog poslovanja

Autor: Promo , 11. travanj 2013. u 08:00
Thinkstock

Osiguranje potraživanja alat je koji omogućuje sigurniju naplatu pri prodaji roba i usluga uz odgodu plaćanja.

Osiguranje potraživanja alat je koji omogućuje sigurniju naplatu pri prodaji roba i usluga uz odgodu plaćanja na domaćem i međunarodnom tržištu. Svaku prodaju uz odgodu plaćanja uvijek prati određeni rizik od neplaćanja, bilo zbog toga što kupac ne može ili ne želi platiti, ili zbog drugih nepredvidivih okolnosti koje sprječavaju uredno izvršenje obveza plaćanja. Osiguranje potraživanja pokriva upravo te rizike.

Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. je jedino osiguravajuće društvo u RH koje se sustavno bavi osiguranjem rizika neplaćanja poslovnih subjekata. Polica osiguranja potraživanja pokriva čitav spektar rizika koji mogu uzrokovati neplaćanje kupaca.

Rizici koji se mogu osigurati su komercijalne i političke prirode, a sveprisutni su u današnjem tržišnom poslovanju. Komercijalni rizici su neplaćanje uslijed stečaja, ovrhe, predstečajne nagodbe te narušene likvidnosti kupaca, dok se politički rizici vežu uz zemlju izvoza te su neplaćanja kupaca uzrokovana ratom, pobunom, revolucijom, moratorijem na plaćanja i sl.

Saznajte više na www.hkosig.hr!

Neplaćanje kupaca osim direktnih troškova uključuje i indirektne dodatne troškove o kojima treba voditi računa i koji mogu negativno utjecati na likvidnost i rentabilnost društva, kao što su npr.: troškovi dodatnih mjera za naplatu potraživanja (npr. troškovi odvjetnika, sudski troškovi i sl.), troškovi dodatnog zaduženja radi premoštenja nelikvidnosti, itd.

Ovisno o klijentovim potrebama, polica osiguranja se „kroji po mjeri“ za svakog osiguranika tako da osiguranik odabire između više razina pokrića. Ugovaranje najviše razine pokrića pruža sigurnost od neplaćanja zbog stečaja, predstečajne nagodbe ili ovrhe zajedno sa zaštitom od neplaćanja zbog nelikvidnosti kupca, a najviša razina pokrića uključuje i troškove koji se javljaju pri pokušajima naplate potraživanja.

Osiguranje potraživanja predstavlja cjelovitu financijsku uslugu jer osiguranicima osim zaštite od rizika neplaćanja kupaca pruža i dodatne usluge i time postaje ključni alat i sastavni dio risk managementa svakog osiguranika.

Osim isplate odštete kojom se pokriva financijski gubitak, osnovne prednosti koje pruža osiguranje potraživanja su sljedeće:

– analiza portfelja kupaca – procjena i praćenje rizika poslovanja kupaca tijekom cijele godine
– sustav ranog upozorenja na probleme u poslovanju kupaca
– aktivno sudjelovanje u naplati potraživanja
– sudjelovanje u troškovima naplate potraživanja (npr. troškovi odvjetnika, sudski troškovi i sl.)

Dodatne prednosti police osiguranja potraživanja:

– sigurnija prodaja i lakše osvajanje novih tržišta
– prodaja uz odgodu plaćanja što daje stratešku prednost pred konkurencijom
– rast i povećanje konkurentnosti poduzeća 
– kvalitetniji i pristupačniji izvori financiranja kroz korištenje police osiguranja kao kolaterala

Saznajte više na www.hkosig.hr!

New Report

Close