Novac iz Fonda za oporavak intenzivno usmjeriti na realni sektor kao nositelja razvoja, te osigurati potpore za likvidnost mikro i malih tvrtkama

EU fondovi su velika prilika, no treba razgovarati o potrebama s terena, da lokalni čimbenici sudjeluju u donošenju odluka o strategiji i odabiru prioriteta.