Gradit će se 2 tipa zamjenskih kuća, na terenu domaće tvrtke

U četiri faze kroz prosinac, prva je započela, predviđeni tenderi za još 135 zamjenskih kuća koje država 100% financira.