Otvaranje tržišta ključan je uvjet dostizanja nacionalnih ciljeva

Sve veći broj zemalja obvezuje proizvođače da participiraju u svim aktivnostima kako bi se ojačala oporaba proizvoda.