Dok 11 – nova poveznica Lenca i 3. Maja. Je li moguća čak čvršća poslovna suradnja?

Zaključen je ugovor o gradnji dva pontona u brodogradilištu 3. Maj kojim će Brodogradilište Viktor Lenac zamijeniti svoja dva postojeća pontona Doka 11, u svrhu njegove obnove. Direktor 3. Maja Edi Kučan očekuje početak radova krajem svibnja te poručuje: “Ovaj ugovor je proizišao iz dugogodišnje uspješne suradnje 3. Maja i Viktora Lenca na nizu projekata, a omogućava nastavak egzistencije 3. Maja kroz premošćivanje sadašnje faze koja je za nas prijelomna u razvojnom smislu.”