Uvrštenje dionica turističkih kompanija Vis d.d. i Modra špilja d.d. na Redovito tržište Zagrebačke burze

Nakon više od 4 godine u stečaju dionice turističkih kompanija Vis d.d. i Modra špilja d.d. u većinskom vlasništvu mirovinskih fondova pod upravljanjem PBZ CROATIA osiguranje d.d., uvrštene su na Redovito tržište Zagrebačke burze